Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431446446.85

  Tölfræði og líkindareikningur
  STÆR3TL05
  82
  stærðfræði
  líkindareikningur, tölfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Byrjað er á því í upphafi annar að rifja upp efni áfangans STÆR 2TL05 um normaldreifingu og tengsl normalkúrfunnar við líkindi. Í framhaldi af því er meginmarkgildissetning tölfræðinnar tekin fyrir og henni beitt á nomaldreifðar stærðir úrtaka til að fá hugmynd um eiginleika þýðis. Til þess er meðal annars tekist á við líkindi-öryggisbil-prófanir (einhliða/tvíhliða). Einnig er rifjað upp efni um (Pearson-)fylgni milli tveggja breyta (x-y). Fylgnistuðull þessi er mælikvarði á aðhvarf punktasafns að beinni línu. Í efni undanfarans var ekki tekið fyrir hver sú lína var, í þessum áfanga verða teknar fyrir formúlur til að finna kennistærðir jöfnu línunnar. Svokölluð t-dreifing er tekin fyrir á sama hátt og normaldreifingin. Líkindi-öryggisbil-prófanir (einhliða/tvíhliða) notuð til að fá hugmyndir um eiginleika þýðis. Kí-kvaðrat-dreifing verður síðan lokaefnið sem tekið verður fyrir en hún er notuð til að meta hversu eðlilegar útkomur á tíðnidreifingu eru miðað við ákveðnar/gefnar forsendur. Þegar búið verður að fara í ofangreint efni verður tekist á við verkefni (skoðanakannanir) sem reyna á kunnáttu og þekkingu nemenda úr námsefni áfangans.
  STÆR2TL05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • normaldreifingu og öðrum líkindadreifingum
  • grunnatriðum úrtaksfræði
  • hugtökunum öryggisbil, öryggismörk og skekkjumörk
  • fylgnireikningi og fylgnistuðlum
  • hugtökum línulegrar aðhvarfsgreiningar
  • forritum til gagnavinnslu
  • tilgátuprófunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Nemandi geti af öryggi:
  • nýtt einfalda líkindadreifingu sem líkan við útreikning líkinda
  • notað úrtaksdreifingu við framsetningu tölfræðilegra ályktana
  • beitt á réttan hátt hugtökunum öryggisbil, öryggismörk, skekkjumörk, öryggistig o.s.frv.
  • reiknað fylgni milli tveggja breyta og túlkað fylgnistuðla
  • nýtt sér tölfræðileg forrit við gagnavinnslu, prófanir og ályktanir
  • fundið bestu línu gegnum gagnapunkta í sléttum fleti
  • sett fram tilgátu og gert á henni viðeigandi tölfræðilegt próf
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilið merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og unnið með þau
  • sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma
  • greint og hagnýtt upplýsingar á þriðja stærðfræðiþrepi, í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða í töflum
  • vitað hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða svara megi vænta og geta spurt slíkra spurninga
  • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til ákvarðanatöku í sértækum verkefnum
  vinnusemi nemenda, skilaverkefnum sem unnin eru í forritum til gagnavinnslu, mati á hópverkefnum (hópverkefni A og hópverkefni B sem er stórt lokaverkefni) og lokaprófi.