Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431527628.8

  Rannsóknir og aðferðir félagsgreina
  FÉLA3RA05
  39
  félagsfræði
  Rannsóknir og aðferðir félagsgreina
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Rannsóknir, rannsóknaaðferðir og aðferðafræði eru meginviðfangsefni þessa áfanga. Farið er yfir undirstöðuatriði og hugtök í tölfræði, líkindareikningi og aðferðafræði. Meginmarkmið áfangans eru að auka áhuga, þekkingu og skilning nemandans og þjálfa hann í rannsóknaaðferðum félagsfræðinnar í tengslum við helstu kenningar hennar. Þannig verði hann fær um að meta, taka afstöðu til og fjalla á gagnrýninn hátt um rannsóknir félagsvísindafólks og beita aðferðum þess í nokkrum mæli. Nemendur framkvæma tvær rannsóknir, fyrst einfalda rannsókn án mikillar leiðbeiningar í upphafi og síðan rannsókn sem er paraverkefni en hún byggir á þeim fræðilega grunni sem lagður hefur verið.
  FÉLA2FR05 (FÉL2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ólíkum sjónarhornum og aðferðafræði greinar.
  • því samhengi sem kenningar og lykilhugmyndir greinarinnar spretta úr.
  • vísindalegu og samfélagslegu gildi greinarinnar og stöðu hennar í alþjóðlegu samhengi.
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til frekara náms í greininni.
  • nauðsyn faglegrar og fræðilegrar umræðu í námi og starfi.
  • hugmyndum sem mótað hafa viðhorf fólks til jafnréttis, lýðræðis og mannréttinda.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýnni hugsun og forðast algengar rökvillur.
  • velja á milli kenninga og aðferða í lausn verkefna.
  • greina fjölbreytt orsakasamhengi.
  • beita öguðum, faglegum og siðferðilega réttmætum vinnubrögðum.
  • skipuleggja tíma sinn á raunhæfan hátt.
  • greina siðferðileg álitamál.
  • vinna sjálfstæða og skapandi rannsóknarvinnu.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra sem metið er með verkefnum og prófum.
  • setja fram nákvæmar röksemdir fyrir skoðunum sínum sem metið er með verkefnum og rannsóknarskýrslum.
  • lesa heimildir og rannsóknargögn á gagnrýninn hátt sem metið er með verkefnum og prófum
  • beita skapandi og lausnarmiðaðri hugsun við nám og störf sem metið er með verkefnum og rannsóknarskýrslum.
  • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt sem metið er með verkefnum og rannsóknarskýrslum.
  • beita því verklagi sem hæfir rannsókn eða lausn verkefna og álitaefna hverju sinni sem metið er með verkefnum og rannsóknarskýrslum.
  • setja fram rökstuddar tilgátur um viðfangsefni greinar sem metið er með verkefnum og rannsóknarskýrslum.
  • móta og skilgreina fagleg viðhorf sín til viðfangsefna viðkomandi greinar sem metið er með verkefnum og rannsóknarskýrslum.
  • meta eigin menntun í samhengi íslensks og alþjóðlegs fræðasamfélags.
  • hefja háskólanám í félags-, mann- eða hugvísindum.
  Námsmat er fjölbreytt og byggir á virkni, frumkvæði og samvinnu. Meðal þess sem metið er eru sjálfstæð rannsóknarvinna, verkefni, próf, ritgerðir og kynningar nemenda. Notast er við jafningja- og sjálfsmat þegar við á.