Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431530216.94

  Kvikmyndasálfræði
  SÁLF3KV05
  46
  sálfræði
  kvikmyndasálfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Nemendur kynnast sálfræðilegum veruleika út frá kvikmyndum. Helstu tegundir kvikmynda verða skoðaðar. Vandlega er farið í kvikmyndir sem taka sérstaklega á ákveðnum sálfræðilegum viðfangsefnum. Ákveðnar myndir eru skoðaðar og nemendur vinna síðan rannsóknarvinnu til að meta sanngildi þeirra sálfræðilegu þátta sem koma fram í myndunum. Dæmigerð viðfangsefni eru ýmsar geðraskanir, sálfræðileg meðferðarúrræði, þroski, þroskafrávik, félagsmótun, kynhlutverk, staðalmyndir, fordómar, viðhorf, múgæsingur, hlýðni við yfirvöld og hópar svo eitthvað sé nefnt.
  (SÁL1A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu kvikmyndum sem taka af alvöru á sálfræðilegum málum.
  • nokkrum helstu tegundum kvikmynda og þeirri sálfræði sem þar er á bakvið.
  • nokkrum grunnþáttum kvikmyndalistarinnar, sérstaklega handritum, hlutverkum og leikstíl.
  • á umfangi þess vandamáls sem kennt er hverju sinni.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina sálfræðileg viðfangsefni í kvikmyndum.
  • bera kvikmyndir saman út frá sálfræðilegri nálgun þeirra.
  • finna fleiri kvikmyndir sem kynna sama þema og tekið er fyrir í áfanganum.
  • gagnrýna það hvernig kvikmyndir mistúlka sálfræðileg viðfangsefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta sérstöðu kvikmyndamiðilsins sem metið er með umræðum og hópverkefnum.
  • aðgreina ólíkar tegundir kvikmynda út frá nokkrum grundvallaratriðum sem metið er með hópvinnu.
  • leggja mat á gæði mynda sem metið er með umræðum um rannsóknarvinnu.
  • yfirfæra yfir á aðrar myndir ákveðin sálfræðileg þemu sem metið er með greiningarverkefnum og hópvinnu.
  • vega og meta það sem er rétt og rangt um sálfræðileg viðgfangsefni í kvikmyndum.
  Leitarnám, rannsóknir, umræður, fyrirlestrar kennara og nemenda. Verkefnavinna, sjálfsmat, símat og jafningjamat. Ástundun, frumkvæði og þátttaka.