Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431681204.78

  Inngangur að félagsvísindum
  FÉLV1IF05
  12
  félagsvísindi
  inngangur að félagsvísindum
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Markmið áfangans er að gefa yfirlit yfir viðfangsefni félagsvísinda og þeirra fræðigreina sem fjalla undir þau. Í áfanganum verða tekin fyrir valin viðfangsefni úr félagsfræði, fjölmiðlafræði, sálfræði, mannfræði og stjórnmálafræði. Lögð verður áhersla á víxlverkun samfélags og einstaklinga.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægustu félagslegu festum samfélagsins og tilgangi þeirra
  • hlutverki menningar í þróunarsögu mannsins
  • mikilvægi fjölmiðla og áhrifa þeirra
  • helstu þáttum íslenska stjórnkerfisins
  • lýsa því hvernig hegðun lífvera mótast með lögmálum atferlisstefnu
  • viðfangsefnum félagsvínda
  • greina helstu innviði íslenskrar stjórnsýslu, störf alþingis og sveitastjórna
  • lýsa því hvernig hegðun lífvera mótast með lögmálum atferlisstefnu
  • flytja munnlega kynningu og skrifa ritgerð um valið viðfangsefni áfangans
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina hlutverk fjölskyldunnar, skólans og annarra helstu stofnana íslensks samfélags
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skoða samfélag og menningu út frá þeim sjónarhornum félagsvísinda sem fjallað er um í áfanganum
  • geta sett sig í spor annarra og nýta til þess hugtök úr félagsvísindum
  • afla sér upplýsinga í félagsvísindum, meta þær og hagnýta
  • greina valið fjölmiðlaefni með tilliti til markhópa og málefna
  • vera betur meðvitaður um ýmsa samfélagslega þætti sem hafa áhrif á velferð fólks
  • meta málefni líðandi stundar á gagnrýninn hátt