Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431682376.92

  Félagsfræði - Kenningar og samfélag
  FÉLA2KS05
  48
  félagsfræði
  kenningar, samélag
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga er fjallað um frumkvöðla félagsfræðinnar og kynntar helstu kenningar greinarinnar. Samfélagið er skoðað í ljósi mismunandi kenninga og nokkrar þekktar rannsóknir innan félagsfræði skoðaðar. Farið er yfir vítt svið félagsfræðinnar og nemendur þjálfaðir í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélagslegum málefnum. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist dýpri skilning á hugtökum sem kynnt eru í inngangi að félagsfræði og setji þau í fræðilegt samhengi. Meginmarkmið áfangans er að nemendur öðlist dýpri skilning á hugtökum, kenningum og vinnubrögðum félagsfræðinnar og geti beitt þeim við túlkun og greiningu á samfélaginu, bæði almennt og á tiltekin viðfangsefni.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og geti lýst framlagi þeirra til greinarinnar
  • helstu kenningum innan félagsfræðinnar
  • aðferðafræði félagsfræðinnar
  • hugtökum á borð við félaglega lagskiptingu, frávik, kynhlutverk og sjálfsmynd
  • orsökum og afleiðingum fíkniefnaneyslu á einstakling og samfélag
  • áhrifum fjölmiðla í samfélaginu
  • táknrænum samskiptum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita félagsfræðikenningum til að skoða samfélagsleg málefni
  • beita félagsfræðilegu innsæi
  • fjalla um og bera saman kenningar
  • útskýra áhrif kenninga á samfélagsleg viðfangsefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
  • geta tekið þátt í umræðum um samfélagsleg málefni og myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
  • geta framkvæmt einfalda rannsókn og áttað sig á helstu niðurstöðum
  • geta beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á náminu og unnið í samvinnu við aðra
  • geta hagnýtt Netið til að afla sér þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni
  Námið er metið jafnóðum allan námstímann. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni sem reyna á upplýsingaleit, skilning og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Nemendur leysa ýmsar kannanir og/eða próf.