Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431787625.89

  Mengi og algebra
  STÆR2MA05
  114
  stærðfræði
  Mengi, algebra
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Viðfangsefni áfangans eru mengi, rauntalnakerfið, rétthyrnt hnitakerfi, jafna línu, jafna fleygboga, lausnir annars stigs jafna og lausnir ójafna. Í áfanganum er lagður grunnur að skipulögðum vinnubrögðum, röksemdafærslu og nákvæmni í framsetningu við lausn verkefna í stærðfræði.
  Að nemandi hafi lokið stærðfræði á 1. þrepi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • Helstu mengjahugtökum s.s. mengi, staki, hlutmengi, sammengi og sniðmengi sem og mengjum náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna
  • Skráningu stakra talna og bila á talnalínu
  • Tölugildum og helstu eiginleikum þeirr
  • Rótareikningi og veldareikningi með heilum og ræðum veldisvísum
  • Fyrsta og annars stigs ójöfnum og lausnum þeirra
  • Rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti og helstu hugtökum því tengdu
  • Jöfnu beinnar línu og tengingu hennar við hnitakerfi
  • Jöfnu fleygboga og lausnum annars stigs jafna
  • Margliðum, stigi þeirra og helstu reikniaðgerðum
  • Skráningu formerkja margliða og ræðra falla á talnalínu
  • Undirstöðuhugtökum evklíðskrar rúmfræði
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • Vinna á nákvæman og skipulagðan hátt með tölur og táknmál stærðfræðinnar
  • Skrá talnamengi s.s. lausnmengi jafna og ójafna og tákna þau á talnalínu
  • Nota tölugildi til að finna fjarlægð milli puntka á talnalínu og leysa einfaldar jöfnur og ójöfnur með tölugildum
  • Beita velda- og rótaregum til þess að einfalda veldastæður og rætur
  • Leysa fyrsta stigs ójöfnur
  • Vinna í rétthyrndu hnitakerfi í sléttum fleti, s.s að reikna út fjarlægð milli punkta og fundið hnit miðpunkts striks
  • Finna jöfnu beinnar línu og vinna bæði skriflega og myndrænt með eiginleika hennar, s.s. hallatölu og skurðpunkta við ása hnitakerfis
  • Leysa annars stigs jöfnur og ójöfnur
  • Teikna fleygboga og vinna bæði skriflega og myndrænt með eiginleika hans s.s. topppunkt, samhverfuás og skurðpunkta við ása hnitakerfis
  • Beita grunnreikniaðgerðum á margliður og að finna núllstöðvar og formerki margliða með heiltölustuðlum
  • Beita undirstöðuatriðum evklíðskrar rúmfræði til að leysa margs konar verkefni
  • Sanna einfaldar rúmfræðireglur
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • Setja margs konar verkefni upp með táknmáli stærðfræðinnar og leysa þau
  • Beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstutt aðferðir sínar
  • Skrá lausnir sínar skipulega og skiptast á skoðunum um þær við aðra
  • Átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu
  • Vinna með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • Beita frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  Lögð er áhersla á að hafa námsmat sem fjölbreyttast og það útfært þannig að það nái til sem flestra námsþátta. Leitast er við að nemendur komi sjálfir að matinu, s.s. með sjálfsmati og jafningjamati og að kennarar noti að stórum hluta leiðsagnarmat. Nánari útfærsla námsmats kemur fram í kennsluáætlun.