Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431960929.73

  Þjóðhagfræði 1
  HAGF2ÞJ05
  21
  hagfræði
  þjóðhagfræði
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um grunneiningar hagkerfisins og samspil þeirra í markaðsþjóðfélagi. Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl þeirra. Meginþættir í efnahagsþróun eru teknir fyrir og hagræn vandamál skoðuð með dæmum úr íslensku efnahagslífi. Kynnt er margvísleg framsetning á hagfræðilegu efni. Skortur, val, fórnarkostnaður, framleiðsla, framleiðsluþættir, eftirspurn, framboð, markaðsjafnvægi, fyrirtæki, hið opinbera, vinnumarkaður, hagkerfi, bankakerfi, ríkisbúskapur, tekjur og gjöld ríkisins. Þjóðarframleiðsla, inn- og útflutningur, verðlagsþróun, vísitölur og verðmyndun framleiðsluþátta. Hagsaga og skilgreiningar á ýmsum hugtökum varðandi hagfræðileg efni.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • skorti, vali og fórnarkostnaði.
  • straumum efnahagslífsins.
  • peningakerfi og bankakerfi.
  • framleiðslu, framleiðsluþáttum.
  • eftirspurn, framboði, markaðsjafnvægi.
  • hlutverki heimila, fyrirtækja og hins opinbera.
  • starfsemi á vinnumarkaði.
  • markaðshagkerfi, blönduðu hagkerfi og miðstýrðu hagkerfi.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilgreina einkaneyslu og samneyslu.
  • greina samhengi skatta og fjármála hins opinbera.
  • greina peningamarkað og vaxtamál.
  • greina utanríkisviðskipti, gengi og hagvöxt.
  • greina samhengi verðbólgu og atvinnuleysis.
  • greina efnahagshringrásina.
  • skilgreina þjóðarframleiðslu skv. gögnum um hana, t.d. þjóðhagsreikningum.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilgreina ýmis atriði í efnahagslífi þjóðarinnar, vinna ýmis störf sem krefjast hæfni í efnahagsmálum hjá hinu opinbera og fyrirtækjum, fjalla um samsetningu lands- og þjóðarframleiðslu sem er metið með prófum og verkefnum.
  • vinna með markaði fyrir vörur almennt og skilja hvernig vinnumarkaður á Íslandi virkar sem er metið með skriflegum skyndiprófum, verkefnum og lokaprófi.
  • lesa úr gröfum, töflum, greina, túlka og hagnýta hagfræðilegar upplýsingar og nota internetið til öflunar hagfræðilegra upplýsinga sem metið er með skriflegum skyndiprófum, verkefnum og lokaprófi.
  Tímaverkefni, samstarfsverkefni nemenda yfir önnina, skriflegt og munnlegt próf og ástundun.