Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431963225.32

  Fjármál 1
  FJMÁ2FE05
  3
  Fjármál
  Fjármál einstaklinga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Fjallað er um fjármál einstaklinga og helstu hugtök á sviði fjármála almennt. Áhersla er lögð á þjálfun í hlutfalla- og prósentureikningi. Vaxtareikningur, vísitölur, gengisútreikningar á gjaldmiðlum og útreikningar varðandi skuldabréfalán til skamms og langs tíma. Einnig er fjallað um verðbréfamarkaði, hlutabréf og markaðsverðbréf. Mikil áhersla er á að auka hæfni nemenda til að leysa dæmi tengd fjármálum.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hlutfallareikningi.
  • prósentureikningi.
  • vaxtareikningi.
  • nafnvöxtum og raunvöxtum.
  • kaupverði, gengi, afföllum og yfirverði skuldabréfa.
  • vísitölum.
  • útreikningi á gengi gjaldmiðla.
  • verðtryggingu.
  • freiðsluröðum og skuldabréfum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að nota reiknivélar við að leysa dæmi úr daglega lífinu.
  • að nota töflureikni eða annan hentugan hugbúnað við lausn verkefna.
  • útreikningum sem hafa almennt hagnýtt gildi.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • reikna álagningu og afslætti í verslun og reikna vinnulaun og opinber gjöld starfsmanna sem er metið með skriflegu prófi.
  • fylgjast með verðbólgu og verðlagshækkunum sem er metið með skilaverkefnum.
  • fjalla um markað fyrir helstu tegundir verðbréfa sem er metið með hóp – og einstaklingsverkefnum.
  • fjalla um íbúðalán, jafnar afborganir og annuitetslán, bílalán, raðgreiðslur sem er metið með hóp – og einstaklingsverkefnum.
  • gera greiðsluáætlanir til skamms og langs tíma sem metið er með hóp – og einstaklingsverkefnum
  • nota töflureikni eða annan hentugan hugbúnað við lausn verkefna í tölvum sem er metið með skriflegum verkefnum og prófum.
  Verklegar æfingar, próf og einstaklings- og hópverkefni þar sem reynir á getu nemenda til að nota tölvur og reiknivélar við lausn fjármálalegra viðfangsefna.