Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1431963626.57

  Fjármál 2
  FJMÁ3FJ05
  1
  Fjármál
  Fjármálastjórn, ísl. verðbréfamarkaður og hugtök á sviði fjármála almennt
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Fjallað er um helstu atriði fjármálastjórnar, íslenskan verðbréfamarkað og hugtök á sviði fjármála almennt. Áhersla er lögð á þjálfun í að reikna vænta ávöxtun og áhættustýringu. Sýndar aðferðir við að meta áhættu á verðbréfamörkuðum. Stuðst er við töflureikni til að gera útreikninga og fá fram línurit af ýmsu tagi. Farið yfir aðferðir við mat á eignum og vaxtareikning, vísitölur, gengisútreikninga á gjaldmiðlum og útreikninga varðandi skuldabréfalán til skamms og langs tíma. Einnig er fjallað um erlenda verðbréfamarkaði, hlutabréf og markaðsverðbréf. Mikil áhersla er á að auka hæfni nemenda til að leysa dæmi tengd fjármálum.
  FJMÁ2FE05 (FJÁ2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • verðbréfamörkuðum.
  • áhættureikningi.
  • ávöxtunarreikningi
  • stjórnun fjármála hjá fyrirtæki.
  • kaupverð, gengi, afföllum og yfirverði skuldabréfa.
  • vísitöluútreikningi.
  • útreikningi á gengi gjaldmiðla.
  • verðbótum og verðtryggingu.
  • greiðsluröðum og skuldabréfum.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að nota reiknivélar við að leysa dæmi úr daglega lífinu.
  • að nota töflureikni eða annan hentugan hugbúnað við lausn verkefna.
  • útreikningum sem hafa almennt hagnýtt gildi í stjórnun fjármála.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um markaði fyrir helstu tegundir verðbréfa sem er metið með hóp – og einstaklingsverkefnum.
  • reikna ávöxtun verðbréfa sem er metið með verkefnum og skriflegu eða munnlegu prófi.
  • fjalla um áhættu og gera áætlanir í fjármálum til skamms og langs tíma sem metið er með einstaklings- og hópverkefnum og skriflegu eða munnlegu prófi.
  • nota töflureikni eða annan hentugan hugbúnað við lausn verkefna í tölvum sem er metið með skriflegum verkefnum og prófum.
  Við námsmat eru notaðar verklegar æfingar og skrifleg eða munnleg próf til að kanna skilning nemenda á námsefninu í samræmi við markmið áfangans. Einnig einstaklings- og hópverkefni þar sem reynir á getu nemenda til að nota tölvur og reiknivélar við lausn fjármálalegra viðfangsefna.