Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432033416.0

  Franska 2
  FRAN1HT05
  38
  franska
  Aukin færni í hlustun, lestri og ritun, tali
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Unnið að aukinni færni nemandans í hlustun, tali, lestri og ritun, jákvæðni gagnvart faginu og trú á eigin getu. Jafnhliða nýju efni eru orðaforði og málfræðiatriði, sem komið hafa fram í undanfaranum, rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er lögð sérstök áhersla á samtalsæfingar í para- og/eða hópvinnu. Viðfangsefnin eru m.a. tengd daglegu lífi, atvinnu, ferðalögum, fríi og liðnum atburðum. Veruleg áhersla er á aukinn orðaforða, málfræði og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í tali og ritun í tengslum við námsefnið. Nemendur fá fræðslu um þjóðlíf, siði og venjur samhliða námsefninu.
  FRAN1FB05 (FRA1A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • almennum fyrirmælum kennara á frönsku í kennslustofunni.
  • daglegu talmáli þegar talað er við hann hægt og skýrt með þeim orðaforða sem hann þekkir.
  • notkun fransk-íslenskar orðabókar við upplýsingaöflun.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • fylgja einföldum fyrirmælum og skilja helstu kveðjur og kurteisisávörp.
  • lesa einfalda texta með algengum orðaforða sem tengist nemanda, umhverfi hans og áhugamálum.
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi.
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á réttan og skýran hátt.
  • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, skrifa skilaboð o.fl.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt sem metið er með hlustunaræfingum og -prófum.
  • skilja einfalda lestexta sem metið er með skriflegum og munnlegum spurningum um innihald texta.
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og atburðum daglegs lífs sem metið er með samtalsæfingum og munnlegu prófi.
  • skrifa stuttan einfaldan texta um sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi sem metið er með ritunaræfingum og ritun á prófum.
  Hæfni nemenda er metin með hlustunarprófum, prófum í lesskilningi, ritunarprófum og munnlegum prófum.