Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432044122.47

  Gaslögmálið og efnahvörf
  EFNA2GE05
  36
  efnafræði
  gaslögmálið, hraði efnahvarfa, orka í efnahvörfum
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  SB
  Í áfanganum er áfram unnið með undirstöðuþætti efnafræðinnar. Til viðbótar er fjallað um gaslögmálið og tengingu þess við mól- og massaútreikninga í efnahvörfum auk þess sem farið verður í orkubreytingar við efnahvörf, hraða efnahvarfa og jafnvægishugtakið kynnt. Áhersla er lögð á aukið sjálfstæði í verklegum æfingum og vinnubrögðum almennt.
  EFNA2LM05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • gaslögmálinu og hagnýtingu þess í efnafræði og skyldum greinum
  • orkuhugtakinu og orkubreytingum við efnahvörf
  • helstu efnagreiningaraðferðum
  • helstu drifkröftum efnahvarfa
  • jafnvægishugtakinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita mól-, rúmmáls-, massa- og hlutfallareikningi í tengslum við efnahvörf
  • greina óþekkt efnismagn t.d. með títrun eða söfnun gass
  • beita einfaldri efnagreiningu
  • reikna út hvarfhraða og orkubreytingar við efnahvörf
  • setja upp og framkvæma verklegar æfingar og vinna markvisst úr niðurstöðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • leggja rökstutt mat á gang efnahvarfa og áhrif utanaðkomandi þátta t.d. á hvarfhraða og jafnvægisstöðu
  • vinna sjálfstætt að úrlausn efnafræðilegra viðfangsefna, bæði verklega og skriflega
  • koma niðurstöðum rannsókna á framfæri með skilmerkilegum hætti bæði í ræðu og riti
  • notfæra sér efnafræðina í öðrum raungreinum og hinu daglega lífi
  Námsmat áfangans verður fjölbreytt og mun taka mið af þekkingu, leikni og hæfni nemenda. Matið gæti t.d. samanstaðið af prófum, mati á verkefnum, t.d. ritgerð, skýrslum og fyrirlestrum nemenda, jafningjamati í hópavinnu, dagbókarskrifum nemenda, mati á virkni og þátttöku í umræðum