Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432128162.85

  Jarðsaga
  JARÐ3JS05(SB)
  8
  jarðfræði
  jarðsaga
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Áfanginn fjallar um sögu jarðar, hvernig jörðin varð til og þróaðist frá upphafi til okkar daga. Saga jarðskorpunnar, lofthjúpsins, hafanna og lífsins er rakin og gerð grein fyrir því hvernig jarðlög verða til, þróast í aldanna rás og hvernig lesa má úr þeim jarðsöguna. Myndun og jarðsaga Íslands er rakin, gerð er grein fyrir sérkennum landsins og fjallað um sérstakar jarðlagasyrpur. Í áfanganum túlka nemendur og teikna jarðlagasnið, skrifa heimildaritgerð og halda fyrirlestra.
  JARÐ2AJ05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • kenningum um uppruna og aldur jarðar
  • jarðsögutöflunni, geti skýrt hana og sagt frá einkennum hverrar aldar í sögu jarðar
  • þróun lífríkis á jörðinni út frá völdum dæmum og þróun einstakra hópa lífvera
  • loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra á yfirborði jarðar
  • landreki og afleiðingum þess á ákveðnum svæðum á jörðinni
  • jarðsögu Íslands með tilliti til mismunandi þátta, s.s. loftslags, jarðlaga, eldvirkni og lífríkis
  • ritgerðarsmíð og heimildavinnu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • túlka jarðlagasnið með tilliti til jarðsögu ákveðinna svæða
  • leita sér heimilda um afmarkað efni og nýta þær á viðeigandi hátt
  • lesa fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skýra myndun mismunandi jarðlaga og tengja við ríkjandi loftslagsaðstæður á myndunartíma þeirra
  • tengja jarðmyndanir á Íslandi og ríkjandi umhverfisaðstæður á myndunartíma þeirra
  • draga ályktanir um ólíkar aðstæður á Íslandi varðandi landslag og jarðmyndanir
  • sýna sjálfstæð og öguð vinnubrögð við gagnaöflun og geta miðlað niðurstöðum úr verkefnum á fjölbreyttan hátt
  • tengja undirstöðuþætti jarðfræðinnar við umhverfi sitt og geta fjallað á rökrænan hátt um mikilvægi og notagildi þeirra fyrir daglegt líf
  Námsmatið tekur mið af þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum áfangans með fjölbreyttum verkefnum, fyrirlestrum, hópverkefnum, ritgerð og prófum.