Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432220720.48

  Bókmenntir síðari alda
  ÍSLE3BS05
  111
  íslenska
  bókmenntir síðari alda
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum verður viðfangsefnið bókmenntasaga, bókmenntastefnur og bókmenntir síðari alda. Haldið verður áfram að þjálfa nemendur í ritgerðarsmíð.
  ÍSLE3BF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • ritgerðarsmíð
  • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
  • öllum helstu bókmenntahugtökum, mismunandi tegundum bókmennta og tímabilum í íslenskum bókmenntum síðari alda
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skrifa ritgerðir þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli
  • ganga frá texta og að nýta sér uppbyggilega gagnrýni
  • skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli
  • nýta sköpunargáfu og sýna sjálfstæði við úrvinnslu verkefna
  • flytja af öryggi vel uppbyggða kynningu á krefjandi efni
  • lesa sér til gagns og gamans bókmenntatexta síðari tíma
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum
  • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður
  • tjá rökstudda afstöðu og taka virkan þátt í málefnalegri umræðu
  • draga saman aðalatriði
  • átta sig á samfélagslegri skírskotun og dýpri merkingu texta
  • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
  • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum
  • beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta og geta miðlað því á skýran hátt til samnemenda sinna
  Námsmat er byggt á leiðsagnarmati þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni, skrifa heimildaritgerð, flytja fyrirlestra og leysa ýmsar kannanir og / eða próf.