Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432250199.67

  Íslenska III
  ÍSLE2KK05
  72
  íslenska
  eddukvæði, heimildavinna, málsaga, stafsetning og bókmenntir
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á ritun heimildaritgerða og öflun og meðferð heimilda. Nemendur fá þjálfun í að vitna í heimildir og gera heimildaskrá. Eddukvæði, skáldsaga og fleiri bókmenntatextar eru lesnir og unnið með þá. Auk þess eru lesnir styttri textar þar sem nemendur eiga að taka afstöðu til ýmissa málefna. Farið er í mikilvæg atriði íslenskrar málsögu og rætt um málstefnu. Nemendur eru þjálfaðir í stafsetningu og málnotkun. Rætt er um grunnþættina eftir því sem námsefnið gefur tilefni til.
  5 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • að greina aðalatriði texta
  • hvernig nota á heimildir í ritgerð
  • heimildaleit og gildi heimilda
  • málnotkun og stafsetningu
  • sögu og stöðu íslenskrar tungu
  • völdum eddukvæðum
  • mikilvægi þess að hafa fjölbreyttan orðaforða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna úr heimildum á skýran og gagnrýninn hátt
  • meta heimildir og áreiðanleika þeirra
  • ganga frá ritsmíðum
  • nýta sér orðabækur og aðrar handbækur um málnotkun
  • nýta sér gagnasöfn
  • skilja hugmyndaheim eddukvæða
  • nota stafsetningarreglur og ýmis hjálpargögn
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • meta heimildir og vinna úr þeim
  • skrifa heimildaritgerð samkvæmt reglum
  • nýta sér upplýsingar í handbókum og gagnasöfnum
  • túlka og skilja ólíka bókmenntatexta
  • styrkja eigin málfærni
  • fjalla um þróun og stöðu íslenskrar tungu
  • Þekking er metin með lokaprófi, stuttum prófum og verkefnum sem eru unnin í kennslustundum og heima. • Leikni er metin út frá notkun heimilda, ritgerðum nemenda, málfari og frágangi. • Hæfni er metin með verkefnavinnu, út frá samvinnu nemenda. Í ritun er hún metin út frá heimildavinnu og málfari sem forðast einhæfni og endurtekningar.