Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432250880.96

  íslenska IV - Íslenskar bókmenntir og bókmenntasaga til 19. aldar
  ÍSLE3NN05(FB)
  108
  íslenska
  Íslenskar bókmenntir og bókmenntasaga til 19. aldar og ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Viðfangsefni áfangans er bókmenntir og bókmenntasaga frá miðöldum til nítjándu aldar og jafnframt er farið í bókmenntahugtök og bragfræði. Fjallað er um íslenskar miðaldabókmenntir, lærdóms- og upplýsingaröld. Íslendingasaga og ýmsir textar frá tímabilinu eru lesnir. Haldið er áfram að þjálfa nemendur í ritun og heimildavinnu. Fjölbreytt miðlunarform eru notuð í verkefnavinnu. Námsefni áfangans gefur tækifæri til að fjalla um grunnþættina, svo sem jafnrétti og mannréttindi.
  10 einingar á 2. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða til að skilja þá texta sem lesnir eru
  • þeim hugmyndaheimi sem birtist í bókmenntum tímabilsins
  • stefnum og straumum í bókmenntum fram á 19. öld
  • helstu bókmenntahugtökum og bragfræðireglum
  • aðstæðum og skoðunum fólks á fyrri tímum
  • ýmiss konar ritun, verkefnavinnu og heimildanotkun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa, skilja og túlka bókmenntatexta tímabilsins
  • beita bókmenntafræði- og bragfræðihugtökum
  • nota fjölbreytt miðlunarform í verkefnavinnu, t.d. skrifa ritgerðir og blaðagreinar, útbúa útvarps- eða sjónvarpsefni og undirbúa og flytja fyrirlestur fyrir aðra nemendur
  • beita gagnrýninni hugsun og greina mismunandi sjónarmið
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa, túlka og greina margvíslega texta fyrri alda
  • leggja mat á og efla eigin málfærni
  • setja sig í spor fólks á fyrri öldum og skilja aðstæður þess
  • semja ritgerðir
  • rökstyðja mál sitt í ræðu og riti
  • beita gagnrýninni hugsun og greina ólík sjónarmið
  • Þekking er metin með lokaprófi, stuttum prófum og verkefnum sem bæði eru unnin í kennslustundum og heima. • Leikni er metin út frá vinnubrögðum við notkun heimilda, samningu eigin texta, málfari, tjáningu og frágangi. • Hæfni er metin út frá verkefnavinnu, samvinnu og skoðanaskiptum nemenda. Í ritun er hún metin út frá túlkun, heimildavinnu, rökstuðningi og málfari.