Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432251248.06

  Íslenska V - Bókmenntir síðari alda
  ÍSLE3VV05
  109
  íslenska
  bókmenntir og bókmenntasaga 19. -21. aldar, ritun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Viðfangsefni áfangans er bókmenntir og bókmenntasaga nítjándu til tuttugustu og fyrstu aldar. Lesin verða ný og gömul verk og hugað að samhengi við strauma og stefnur tímabilsins. Kynnt verða mikilvæg skáld og verk þeirra og haldið er áfram að þjálfa nemendur í ritun og heimildanotkun. Fjölbreytt miðlunarform eru notuð í verkefnavinnu. Lesefni áfangans gefur tilefni til að nemendur ræði m.a. um jafnrétti og lýðræði og fleiri grunnþætti og efli um leið læsi á umhverfi sitt.
  10 einingar á 2. þrepi og bókmenntir fyrri alda á 3. þrepi
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • orðaforða til að skilja þá texta sem lesnir eru
  • þeim hugmyndaheimi sem birtist í bókmenntum tímabilsins
  • stefnum og straumum í bókmenntum síðari alda
  • ritgerðasmíð
  • helstu bókmenntahugtökum og bragfræðireglum
  • aðstæðum og ólíkum lífsháttum fólks
  • ýmiss konar ritun, verkefnavinnu og heimildanotkun
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa, skilja og túlka þá bókmenntatexta sem lesnir eru
  • beita bókmennta- og bragfræðihugtökum
  • nota fjölbreytt miðlunarform í verkefnavinnu, t.d. skrifa ritgerðir og blaðagreinar, útbúa útvarps- eða sjónvarpsefni og undirbúa og flytja fyrirlestur fyrir aðra nemendur
  • beita gagnrýninni hugsun og greina mismunandi sjónarmið
  • nýta sköpunargáfu og sýna sjálfstæði við úrvinnslu verkefna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • lesa, túlka og greina margvíslega texta
  • leggja mat á og efla eigin málfærni
  • semja ritgerðir
  • setja sig í spor fólks, skilja aðstæður þess og greina mismunandi sjónarmið
  • tjá rökstudda afstöðu, komast að ígrundaðri niðurstöðu og taka þátt í málefnalegum umræðum
  • Þekking er metin með lokaprófi, stuttum prófum og verkefnum sem bæði eru unnin í kennslustundum og heima. • Leikni er metin út frá vinnubrögðum við notkun heimilda, samningu eigin texta, málfari, tjáningu og frágangi. • Hæfni er metin út frá verkefnavinnu, samvinnu og skoðanaskiptum nemenda. Í ritun er hún metin út frá túlkun, heimildavinnu, rökstuðningi og málfari.