Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432580955.19

  Tréstigar
  TRST3HH05(FB)
  1
  Tréstigar
  Tréstigar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  FB
  Í áfanganum læra nemendur um smíði tréstiga innanhúss með áherslu á algengustu útfærslur þeirra, samsetningar, smíði og yfirborðsmeðferð. Nemendur læra að búa til skapalón í fullri stærð eftir teikningum og hvernig þau eru notuð til að smíða þrep, stigakjálka og stigahandrið með rimlum m.m. Nemendur fá þjálfun í að smíða tréstiga eða einstaka hluta þeirra í smækkaðri mynd og nota til þess hefðbundin áhöld og algengar trésmíðavélar. Kennslan er bæði bókleg og verkleg og er áfanginn ætlaður húsasmiðum.
  HÚSA3HU09AB og HÚSA3HU09BB Timburhús og útveggjaklæðningar ath. húsgagnasmiðir taka ekki þennan áfanga skv. brautarlýsingu.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • umgengni og notkun trésmíðavéla fyrir smíði tréstiga innanhúss
  • vali efna til smíði tréstiga innanhúss
  • öryggisþáttum og viðhaldi trésmíðavéla
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði varðandi smíði stiga og handriða
  • límtré og notkun þess í þrep, uppstig og kjálka á tréstigum
  • smíðisfestingum til notkunar við samsetningu tréstiga
  • notkun prófíla úr málmi og plasti á tréstiga og handrið
  • áhöldum og tækjum til smíði tréstiga og handriða innanhúss
  • uppbyggingu og notkun hjólsaga og bandsaga í smíði tréstiga
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði áhalda og tækja
  • samsetningaraðferðum á tréstigum og handriðum innanhúss
  • samsetningum með bæði grötun og smíðisfestingum á tréstigum
  • uppsetningu og festingu handriða við stigakjálka og í vegg
  • formlímingu á bognum smíðishlutum í kjálka og handrið
  • yfirborðsmeðferð tréstiga og handriða innanhúss
  • aðferðum og efnum til að yfirborðsmeðhöndla tréstiga og handrið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota vélar og handverkfæri til smíði tréstiga og handriða
  • smíða og setja upp algengustu tegundir tréstiga
  • lesa og vinna með teikningar frá hönnuðum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja heppilegt smíðaefni með tilliti til útfærslu og notkunar
  • velja og halda við áhöldum fyrir smíði tréstiga og handriða
  • velja trésmíðavélar og rafmagnshandverkfæri til stigasmíði
  • velja þvingur og pressur fyrir smíði tréstiga og handriða
  • beita öryggisreglum og öryggisbúnaði varðandi smíði stiga og handriða
  • velja slípi- og lökkunarkerfi fyrir mismunandi viðartegundir
  • gera viðeigandi öryggisráðstafanir við yfirborðsmeðferð á tréstigum og handriðum
  • smíða snúinn tréstiga með eða án handriðs og setja upp
  • smíða þrep og kjálka á snúinn tréstiga með viðeigandi samsetningum
  • búa til skapalón í fullri stærð eftir stigateikningum
  • smíða rimla, handrið og stigastólpa eftir því sem við á
  • setja saman tréstiga í samræmi við kröfur um málsetningu og útlit
  Mælt er með því að námsmat byggist á verkefnavinnu (u.þ.b. 80%) og einu eða fleiri skriflegum prófum (20%).