Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432636537.42

  Lífsleikni á framhaldsskólabraut 1
  NÁSS1FN05
  4
  Náms- og starfsfræðsla
  framhaldsskólakerfið, námsleiðir
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á kynningu á framhaldsskólakerfinu og námsleiðum. Auk þess er áhersla á mikilvægi vinnulags í námi og í því sambandi fjallað um námstækni og skipulag varðandi markmið í námi. Nemendur vinna að gerð langtíma- og skammtímamarkmiða. Fjallað verður um sjálfsmynd og mikilvægi sjálfsþekkingar. Áhersla lögð á fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, forvarnir og kynheilbrigði. Nemendur fá aðstoð við að greina styrkleika sína og veikleika. Fjallað verður sérstaklega um ýmsar raskanir, s.s. leshamlanir og athyglisvanda sem geta haft áhrif á nám. Í framhaldi af því er nemendum boðið að fá einstaklingsmiðaða fræðslu og ráðgjöf í formi námskeiða sem miðar að aukinni sjálfsþekkingu ásamt kynningu á hugrænni atferlismeðferð (HAM).
  Engar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • námsleiðum innan framhaldsskólakerfisins sem leiða til mismunandi útgönguleiða
  • góðum vinnubrögðum og mikilvægi námstækni og markmiðssetninga
  • tengslum sjálfsþekkingar og náms- og starfsvals
  • eigin styrkleikum og veikleikum
  • áhrifaþáttum sjálfsmyndar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skoða námsframboð og námsleiðir
  • rýna í eigin sjálfsmynd og meta eigin stöðu
  • beita árangursríkum vinnubrögðum í námi og setja sér raunhæf markmið
  • nýta styrkleika sína í námi
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja sér námsleið sem hentar
  • greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið með tilliti til áhugasviðs, styrkleika og veikleika
  • nýta hagnýtar aðferðir til að vinna gegn truflandi einkennum eigin raskana
  • nota árangursríka námstækni, stjórna einbeitingu, beita mismunandi minnisaðferðum, skipuleggja og undirbúa próflestur, glósutækni, lestrartækni og tímastjórnun
  • afla sér upplýsinga er snerta daglegt líf
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.