Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432649937.71

  Lífsleikni á framhaldsskólabraut 2
  NÁSS1ÁV05
  5
  Náms- og starfsfræðsla
  daglegt líf, fjármál, samfélag, vinnumarkaður, áhugasvið
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Efni áfangans eru fjölbreyttir þættir sem snerta áhugasvið og daglegt líf nemenda og tengslin við samfélagið og vinnumarkað. Þeir þættir sem verða teknir til umfjöllunar eru: a) eigin áhugi og áhugasviðskannanir, b) vinnumarkaður; réttindi og skyldur, ferilskrár, starfsumsóknir og atvinnuviðtöl, c) fjármálalæsi; eigin fjármál, neysluviðmið.
  NÁSS1FN05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • eigin áhugasviði og hvaða vísbendingar það gefur varðandi val á námleiðum eða störfum
  • ólíkum störfum á vinnumarkaði og þekki vel til starfsumhverfis nærsamfélagsins
  • helstu þáttum sem snerta gildi, kröfur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði
  • fjármálahugtökum ásamt umfjöllun um auglýsinga og neyslusamfélagið
  • ferli atvinnuumsókna, atvinnuleitar og gerð ferilskrár
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • afla og vinna með upplýsingar um eigin neyslu
  • vega og meta hvort nám eða starf sé í samræmi við áhugasvið og hæfni
  • fylgja því ferli sem þarf til að sækja um atvinnu
  • skipuleggja, taka réttar ákvarðanir og bera ábyrgð á eigin fjármálum og neyslumynstri
  • horfa gagnrýnið á auglýsingar og taka sjálfstæða afstöðu til auglýsinga
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • velja sér námsleið sem hentar
  • greina og meta sjálfan sig á raunhæfan hátt og setja sér markmið með tilliti til áhugasviðs
  • setja saman ferilskrá, bera sig að í atvinnuleit og atvinnuviðtölum
  • lesa í fjármálatilboð; lesa auglýsingar og draga úr markaðsvæðingu
  Námsmat er útfært í kennsluáætlun í samræmi við skólanámskrá.