Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432670364.19

  Bókmenntir, málnotkun og ritun
  ÍSLE2BR05
  73
  íslenska
  bókmenntir, málnotkun, ritun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í þessum áfanga eru grundvallarhugtök ritunar, málnotkunar og bókmennta tekin til skoðunar. Ritun: Þar er fjallað um ólíkar gerðir ritsmíða. Nemendur eru m.a. þjálfaðir í gerð bókmenntaritgerða og læra ýmislegt um frágang ritaðs máls. Setningafræði: Farið er í grundvallaratriði setningafræði og fjallað um ýmislegt sem tengist málnotkun. Bókmenntir og læsi: Nemendur læra helstu hugtök bókmenntafræði og beita þeim við lestur ólíkra texta Lesin er ein skáldsaga og skrifuð um hana ritgerð. Auk þess fá nemendur lestrarþjálfun við lestur ýmiss konar texta í tengslum við ritunarþáttinn.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum í ritgerðasmíð
  • málfræðihugtökum og ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
  • grunnhugtökum í bókmenntafræði
  • grundvallarvinnubrögðum við skrif heimildaritgerða
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • rita ólíkar tegundir ritsmíða þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og kemur skoðunum sínum á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
  • nota viðeigandi hjálpargögn við frágang ritsmíða
  • draga saman og nýta upplýsingar úr ýmiss konar heimildum
  • nýta málfræðihugtök og málfræðilegar upplýsingar til þess að efla eigin málfærni
  • lesa sér til gagns og gamans nytjatexta og bókmenntaverk og fjalla um inntak þeirra
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna ólík verkefni í tengslum við námsefnið og sýna töluverð tilbrigði í málnotkun
  • styrkja eigin málfærni og nám í erlendum tungumálum, til dæmis með því að nýta málfræðiupplýsingar í handbókum
  • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
  • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
  Námsmat er byggt á leiðsagnarmati þar sem vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Nemendur vinna fjölbreytt verkefni, skrifa bókmenntaritgerð, flytja fyrirlestra og leysa ýmsar kannanir og/eða próf.