Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432726866.8

  Sköpun
  SKÖP2SL05(FB)
  1
  Sköpun
  heimspeki, listir, sköpun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Sköpun á að stuðla að gagnrýnni hugsun, andríki og persónulegum þroska. Talað er um listsköpun, nýsköpun, skapandi vísindi, skapandi einstaklinga og athafnaskáld. Hugmyndin er að í þessu áfanga leggi nemendur stund á skapandi hugsun og skapandi starf. Sköpun er kjarninn í listum og menningu, hönnun og nýsköpun, en allir eiga rétt á að nýta sér sköpunargáfu sína. Í stað þess að velja tiltekinn námsáfanga í sköpun, velja nemendur sér áfanga úr áfangasafni skólans, t.d. í Fab Lab, heimspeki, myndlist, textíl, tónlist, rafvirkjun, húsasmíði, þrívíðri hönnun eða leiklist og nota þann áfanga sem grunn til að tjá hugsun sína með fjölbreytilegum hætti. Nemendur fást við fjölbreytilegan efnivið í áfanganum og eiga val um ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndum sínum. Áfangi/áfangar í sköpun er skylda á öllum stúdentsprófsbrautum skólans, að lágmarki 5 einingar.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • rökum og rökstuðningi
  • gildi skapandi hugsunar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • ljá hugsun sinni búning
  • vera gagnrýninn í hugsun og tjáningu
  • vera skapandi í hugsun og tjáningu
  • hlusta, spyrja, leita svara, rannsaka og velta vöngum
  • gagnrýna eigin verk og taka gagnrýni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • setja hugsun sína fram með skýrum hætti á skapandi hátt og útskýra hvaða hugmynd býr að baki
  • svara opnum spurningum
  • finna skapandi lausnir á vandamálum og setja þær fram með fjölbreytilegum hætti
  • taka þátt og leysa verkefni þar sem ekki er um einfalda lausn að ræða
  • beita heimspekilegum hugmyndum í leik og starfi og stuðla að andlegu og félagslegu jafnvægi hjá sjálfum sér og í hóp
  • að nýta sér sköpunargáfu sína og átta sig á að mikið veltur á að geta nýtt sér ímyndunarafl og sköpunargáfu
  Mat á áfanganum byggir á þátttöku í tímum og fjölbreyttri verkefnavinnu þar sem nemendur fá tækifæri til að tjá hugsun sína í ýmsum miðlum.