Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432755584.97

  Íslenska sem annað mál - II
  ÍSAN1BT05(FB)
  9
  íslenska sem annað mál
  hlustun, lestur, ritun, tal
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Áfanginn er seinni byrjunaráfangi í íslensku fyrir tvítyngda nemendur sem hafa takmarkað vald á íslensku. Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Bætt er við orðaforða og nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega auk þess sem textar verða smám saman lengri og þyngri. Nemendur læra að tjá sig við fjölbreyttari aðstæður eins og t.d. í verslun, tjá sig um áhugamál sín og um liðna atburði. Stuðst verður við fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem tekið er mið af markmiðum áfangans. Áhersla verður á grunnatriði málfræðinnar og þjálfaður verður framburður á stuttum setningum og orðum. Áfanginn raðast á A2 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni (ETM).
  ISLA1BE05 og ISLA1MT05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum íslenska málkerfisins
  • nærumhverfi sínu og geta talað um áhugamál sín á íslensku
  • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, fyrirmæli og stuttar frásagnir
  • lesa texta af ýmsu tagi sem tengjast námsefninu og vinna úr þeim á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
  • nota meginreglur í málfræðinni sem kenndar eru í áfanganum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir
  • geta skilið einfalt talað mál
  • geta skilið einfalda skriflega texta
  geta skilið einfalda skriflega texta.