Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432756069.42

  Íslenska sem annað mál - III
  ÍSAN1GE05
  8
  íslenska sem annað mál
  Ritun, tal
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  FB
  Áfanginn er ætlaður sem grunnáfangi í íslensku fyrir tvítyngda nemendur sem hafa tekið stöðupróf og geta bjargað sér að einhverju leyti á íslensku. Nemendur tileinka sér undirstöðuatriði tungumálsins, auka við orðaforða sinn og þjálfast í hlustun, ritun, lestri og tali. Áhersla er á að læra að spyrja til vegar, geta talað um liðna atburði, geta skrifað stutt bréf og þjálfa grunnatriði málfræðinnar. Lögð er áhersla á hugtök annarra námsgreina þar sem nemendur velja sér ákveðið umfjöllunarefni sem tengist öðru námsefni sem þeir stunda samhliða íslenskunáminu og kynna fyrir samnemendum. Áfanginn raðast á B1 samkvæmt Evrópsku tungumálamöppunni (ETM).
  Stöðupróf eða hafa lokið ISLA1BE05 og ISLA1BT05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta markmiðum áfangans
  • grundvallarþáttum íslenska málkerfisins
  • einföldum hugtökum annarra námsgreina
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt og fylgja fyrirmælum í kennslustofunni á íslensku
  • lesa einfaldan texta og taka þátt í umræðum sem innihalda algengan orðaforða
  • afla sér hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir
  • skrifa stutta og einfalda texta, samtöl og skilaboð um kunnugleg efni sem tengjast viðfangsefni áfangans (í nútíð og þátíð)
  • skilja einföld hugtök annarra námsgreina
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tjá sig munnlega og skriflega um efni sem hann þekkir til
  • geta skilið einfalt talað mál og einfalda texta
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum sem innihalda algengan orðaforða og geta dregið ályktanir af því sem hann les
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á á fjölbreyttan og skapandi hátt, m.a. með notkun upplýsingatækni
  • skrifa einfalda texta um hugðarefni sín, áhugamál og atburði, ímyndaða og raunverulega
  • nýta sér hugtök annarra námsgreina
  Þekking er metin með lokaprófi, skriflegum könnunum og verkefnum sem bæði eru unnin heima og í kennslustundum. Leikni er metin með fjölbreyttum verkefnum og könnunum sem taka mið af færniþáttunum fjórum samkvæmt ETM (tali, hlustun, lestri og ritun). Hæfni er metin í verkefnavinnu samkvæmt markmiðum ETM og með prófum sem meta hæfni nemanda í að skilja lesinn og ólesinn texta, grunnatriði í íslenskri málfræði sem og ritunarfærni nemanda.