Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432806261.71

  Erfðafræði
  LÍFF3EF05
  36
  líffræði
  erfðafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum, sem er valáfangi í erfðafræði fyrir náttúruvísindabraut er gerð grein fyrir sögu erfðafræðinnar ásamt grunnþáttum frumu-, sameinda- og stofnerfðafræði. Fjallað verður um Mendelskar og fjölgena erfðir og helstu aðferðir við rannsókn erfðasjúkdóma. Leitast verður við að kynna nýjustu niðurstöður slíkra rannsókna ásamt aðferðafræði og hagnýtingu erfða- og líftækni.
  LÍFF2LE05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu og þróun erfðafræðinnar
  • kenningum Mendels og grunnatriðum erfðafræðinnar
  • byggingu og gerð erfðaefnis (DNA, RNA, gen, litningar og plasmíð)
  • ferli frumuskiptinga, bæði mítósu og meiósu
  • afritun, umritun og þýðingu erfðaefnis
  • mismunandi erfðamáta og tjáningu gena
  • stökkbreytingum
  • meingenum og dæmum um erfðasjúkdóma
  • kynákvörðun lífvera og erfðum tengdum kynferði
  • tengslagreiningu og fylgnigreiningu
  • erfðum örvera
  • príonum
  • tengslum erfða, fjölbreytileika lífvera og þróun
  • grundvallaratriðum í erfðatækni og líftækni
  • siðferðislegum álitamálum í erfðafræði
  • viðurkenndum tímaritum og gagnagrunnum sem fjalla um erfðafræðirannsóknir
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita grunnhugtökum erfðafræðinnar á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
  • útskýra einfaldar og flóknar erfðir
  • tengja saman basaröð í DNA, basaröð í RNA og amínósýruröð próteina
  • gera greinamun á notkun fjölskyldurannsókna og rannsókna á hópum óskyldra einstaklinga við meingenaleit
  • meta líkur á erfðum tengdra og ótengdra eiginleika
  • lesa erfðafræðilegar upplýsingar úr máli og myndum frá mismunandi miðlum
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • geta tekið rökstudda og gagnrýna afstöðu til erfðarannsókna, erfðatækni, líftækni og annarra erfðafræðilegra málefna
  • tengja þekkingu í erfðafræði við samfélagslega þætti og umhverfismál, átta sig á notagildi hennar við möguleg siðferðisleg álitamál
  • taka þátt í umræðum um erfðafræðileg málefni á ábyrgan og sjálfstæðan hátt
  • afla sér víðtækari þekkingar á sviði erfðafræði
  Lögð er áhersla á að í námsmati felist ýmiss konar verkefnavinna, verkleg, skrifleg og munnleg, einstaklinga, para og hópa. Unnið er með kynningar á efni fyrir samnemendur á sem fjölbreyttustu formi. Tvö til þrjú skrifleg hlutapróf eru í áfanganum. Nemendur vinna ferliritun og skila ferlimöppu.