Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432826068.97

  Danska fyrir sjálfstæðan notanda - a
  DANS1BG05
  34
  danska
  evrópski tungumálaramminn, grunnur, stig b1
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur séu færir um að skilja allt venjulegt talað og ritað mál almenns eðlis. Nemendur kynnist frekar danskri menningu með því að lesa fréttir og greinar á netinu og fylgjast með málefnum líðandi stundar í Danmörku. Jafnframt er lögð áhersla á aukinn orðaforða og lesskilning svo þeir geti beitt ólíkum lestraraðferðum og tjáð sig af lipurð bæði munnlega og skriflega. Nemendur geri sér einnig ljósa eigin ábyrgð í málanámi og átti sig á mikilvægi eigin frumkvæðis og vinnu.
  engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • einkennum danskra siða, menningar og þjóðfélags
  • hvernig hann aflar sér viðeigandi orðaforða á markvissan hátt
  • hvernig hann stuðlar að eigin framförum í málanáminu
  • beitingu upplýsingatækni við málanámið
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja heildarinntak í munnlegum frásögnum og samtölum um efni almenns eðlis
  • hlusta eftir og skilja smáatriði í samtölum, tilkynningum og frásögnum þar sem nauðsynlegt er að skilja til fullnustu það sem sagt er
  • lesa í ólíkum tilgagni og beita ólíkum lestaraaðferðum (leitarlestur, yfirlitsrestur, hraðlestur og námkvæmnislestur)
  • lesa sér til gagns og ánægju og geta sér til um merkingu orða út frá samhenginu
  • taka óundirbúinn þátt í samtölum við ólíka viðmælendur um efni sem hann þekkir eða tengjast daglegu lífi
  • segja nokkuð lipurlega frá ýmsu sem hann hefur áhuga á og haldið rökréttum þræði í frásögninni
  • skrifa samfelldan texta með einföldum aukasetningum og beita meginreglum um málnotkun
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • afla orðaforða um ákveðið efni og gera munnlega grein fyrir verkefninu
  • lesa skáldsögu og tjá sig um hana með tali og ritun
  • lesa smásögur og tjá sig munnlega og skriflega um efni þeirra með viðeigandi orðaforða
  • hlusta á og miðla efni með viðeigandi orðaforða
  Fjölbreytt námsmat endurspeglar markmið áfangans í öllum færniþáttum í samræmi við evrópsku tungumálamöppuna (ETM). Námsmat er í formi símats; munnlegra og skriflegra smærri og stærri verkefni sem dreifast jafnt yfir önnina. Þau byggja á kennara-, sjálfs- og jafningjamati og á virkni og verkefnaskilum nemenda, þar sem færniþættirnir lesskilningur, hlustun, tal og ritun, auk málfræði eru metnir.