Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432892902.05

  Saga menningar og hugmynda
  SAGA2MH05
  66
  saga
  menningarsaga
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Saga menningar og hugmynda frá fornöld til nútímans. Megin umfjöllunarefni eru rætur nútímamenningar, trúarbrögð og heimspeki. Helstu listastefnur, dægurmenning og neysluhættir eru rannsakaðir.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • hugtökum sem eiga sér menningarsögulegar rætur.
  • helstu áhrifavöldum hugmynda- og menningarsögunnar, innlendum og erlendum.
  • helstu tímabilum í lista- og menningarsögu heimsins og einkennum þeirra.
  • helstu menningareinkennum og listastefnum ólíkra tímaskeiða allt frá fornöld og fram á 21. öld.
  • samspili menningar og mannréttinda.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • miðla þekkingu sinni á efninu með skýrum og skiljanlegum hætti og beita til þess fjölbreyttum aðferðum.
  • leita sér upplýsinga og meta ólíkar heimildir, t.d. frumtexta, eftirheimildir og myndefni.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • greina orsakir og afleiðingar í sögulegri framvindu.
  • skoða hluti frá ólíkum sjónarhornum og ræða álitamál og öndverð viðhorf í heimspeki og hugmyndasögu.
  • draga ályktanir af þeim upplýsingum sem heimildirnar veita.
  • vinna sjálfstætt að menningarsögulegum rannsóknum og miðla niðurstöðum með fjölbreyttum hætti.
  Áfanginn er símatsáfangi og námsmatið byggist á fjölbreyttum verkefnum svo sem rannsóknarritgerð, kaflaprófum, kvikmyndaverkefni, framsögur í tíma og verkefnum úr kennslubók.