Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432900623.23

  Strjál stærðfræði
  STÆR3SS05
  93
  stærðfræði
  strjál stærðfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er unnið með helstu viðfangsefni og aðferðir strjállar stærðfræði, svo sem rökfræði, mengjafræði, talnafræði, talningarfræði, fléttufræði og netafræði.
  STÆR2FG05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mengjum og vörpunum þeirra á milli
  • rökfræðitáknum og Boole-algebru
  • talningarlögmálinu, summum, margfeldum, aðfeldum, tvíliðum og umröðunum.
  • deilanleika, talnakerfum, frumtölum og leifareikningi
  • endurkvæmni, þrepun og reikniritum
  • helstu hugtökum netafræðinnar
  • einföldum fléttufræðilegum leikjum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita helstu talningaraðferðum
  • búa til rökfræðitöflur og rökrásir
  • sanna stærðfræðiyrðingar með þrepun
  • beita endurkvæmni við athuganir á runum og mengjum
  • beita einföldum reikniritum við lausnir fléttufræðilegra viðfangsefna
  • nota net til að setja upp einföld líkön
  • breyta tölum milli talnakerfa
  • leifareikningi og leifajöfnuhneppum
  • finna öruggar siguraðferðir einfaldra leikja eins og Nim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita skipulögðum vinnubrögðum á gagnrýninn hátt við lausn verkefna ...sem er metið með... skilaverkefnum
  • setja fram stærðfræðilegar hugmyndir og rökstutt þær skriflega og munnlega fyrir öðrum ...sem er metið með... skilaverkefnum og munnlegu prófi
  • meta og gagnrýna stærðfræðileg skrif annarra ...sem er metið með... munnlegu prófi
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni og stutt próf eftir atvikum. Munnlegt og skriflegt lokapróf.