Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432913110.36

  Stjórnmálafræði
  STJÓ2AK05
  6
  stjórnmálafræði
  almenn kynning
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er stjórnmálafræði kynnt sem fræðigrein og nemendum kynntar aðferðir og viðfangsefni greinarinnar. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist skilning á helstu hugtökum sem notuð eru í fræðigreininni. Nemendur læra að greina helstu hugmyndafræðistrauma stjórnmála. Fjallað er um einkenni og forsendur lýðræðis og hvað greinir lýðræði frá einræðis- og alræðisstjórnarfari. Rakin er þróun íslenskra stjórnmála og stjórnskipunar. Fjallað er ítarlega um lýðræði, vald, mannréttindi og jafnrétti. Farið verður í íslenska stjórnmálakerfið og stjórnmálaþátttöku út frá ólíkum kenningum.
  FÉLA1AK05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • algengustu hugtökum og kenningum er einkenna fræðigreinina
  • hvernig hægt sé að beita kenningum á ólíka þætti samfélagsins og kynnast frumkvöðla stjórnmálafræðinnar
  • ólíkum tegundum valdi og áhrif þess á samfélagið
  • helstu stofnunum er móta stjórnmálasöguna
  • helstu tímabilum íslenskrar stjórnmálasögu og ástæðum breytinga
  • stjórnmálalegri hugmyndafræði
  • lýðræðishugtakinu
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita kenningum í takt við þá hugmyndafræði sem kynnt er
  • geta greint frá helstu niðurstöðum rannsókna og tengja við kenningar
  • geta beitt aðferðum stjórnmálafræðinnar við upplýsingaöflun, greiningu og túlkun upplýsinganna
  • geta beitt gagnrýnni og skapandi hugsun á litróf stjórnmálanna
  • taka þátt í lýðræðislegri rökræðu og ákvarðanatöku
  • beita lýðræðislegum vinnubrögðum
  • greina stjórnmálaleg álitaefni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • bera saman kenningar, hugtök og hugmyndafræði sem hann hefur lært til að mynda sér sértæka skoðun í takt við sína siðferðisvitund ...sem er metið með... verkefnum og eða prófi.
  • bera saman tímabil og atburði ...sem er metið með... verkefnum og eðaskriflegu prófi.
  • rökstyðja afstöðu sína til ýmssa stjórnmálalegra atburða ...sem er metið með... verkefnum og eða prófum
  • draga ályktanir um ólík stjórnkerfi með því að greina helstu þróun sem orðið hefur í stjórnmálum ...sem er metið með... verkefnum og eða prófum
  • meta áhrif helstu rannsókna innan stjórnmálafræðinnar ...sem er metið með... verkefnum og eða skriflegu prófi
  • bera saman mismunandi upplýsingar um vald og lýðræði ...sem er metið með... verkefnum og eða prófum
  • skilgreina þörf, kröfu eða stjórnmálalegan vanda í samfélaginu og koma með lausn ...sem er metið með... verkefnum og eða prófum
  Símatsáfangi með fjölbreyttu námsmati í formi munnlegra og skriflegra einstaklings - og eða hópvekefna. Próf eru hluti námsmats.