Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1432914117.54

  Frumkvöðlafræði - Hugmynd í framkvæmd
  FRUM2HF05
  2
  frumkvöðlafræði
  frumkvöðlakeppni, hugmyndavinna, skapandi hugsun
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Unnið er með hugtakið frumkvöðlafræði og hvað í því felst. Einnig er lögð inn grunnþekking í rekstri lítilla fyrirtækja. Áhersla áfangans er að vinna með hugmynd og koma henni í framkvæmd. Rík áhersla er á tengsl við nærsamfélagið.
  FRUM1NR05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum í fyrirtækjarekstri
  • sambandinu milli framboðs, eftirspurnar og verðs og lögmálunum þar um
  • áhrifum einokunar á markaðsverð
  • skattakerfinu fyrir fyrirtækjarekstur
  • skuldabréfum og notkun þeirra sem fjármögnunarleið
  • tryggingum og öðrum rekstrarkostnaði fyrirtækja
  • aðalatriðum varðandi skattkerfið og fyrirtækjarekstur
  • framleiðsluferli vöru
  • hugtökum tengdum siðferði í viðskiptum
  • lánstrausti og sköpun þess
  • efnahagsreikningum fyrirtækja
  • viðskiptaáætlunum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leita fjármagns og að setja upp hugmyndir sínar til að laða að fjárfesta
  • notfæra sér sölutækni og helstu hugtök markaðsfræði.
  • finna út hagnaðarmörk
  • skilgreina sölueiningu og tengsl hennar við núllpunkt
  • sjá möguleika sem felast í hlutabréfum og aðalatriðum sem þeim tengjast
  • fylla út reikninga
  • fara eftir reglum um ráðningar starfsmanna
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • stofna sitt eigið fyrirtæki og gera það vel
  • reka lítið fyrirtæki
  • koma auga á viðskiptatækifæri í heimabyggð og annars staðar
  • koma eigin hugmyndum í framkvæmd á árangursríkan hátt
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Verkefnavinna með áherslu á nærumhverfi nemenda.