Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433156044.11

  Trésmíði og handavinna
  TRÉS1HV08(FB)
  3
  trésmíði
  Trésmíði og handavinna
  Samþykkt af skóla
  1
  8
  FB
  Í áfanganum eru kennd grunnatriði trésmíða með áherslu á þekkingu og færni í notkun handverkfæra og rafmagnshandverkfæra, trésamsetningar. Haldið er áfram umfjöllun um efnisfræði tréiðna þar sem ítarlegar er farið í ýmsa eðliseiginleika viðar, flokkun, merkingar og þurrkun. Tekið er fyrir val og umhirða á verkfærum s.s. stillingar og brýnsla. Nemendur læra að nota hefilbekki og stilla með áherslu á góða vinnuaðstöðu við mismunandi verk. Kennslan byggist að hluta á fyrirlestrum þar sem kennari útskýrir grunnatriði fyrir nemendum en stærsti hlutinn eru fjölbreytileg smíðaverkefni sem byggjast á markmiðum áfangans. Í áfanganum læra nemendur notkun lofthandverkfæra. Fjallað er um algengustu lofthandverkfæri sem notuð eru í tré- og byggingaiðnaði, meðferð þeirra og viðhald. Kynntar eru mismunandi loftpressur og farið yfir gerð og notkun helstu loftverkfæra. Kennsla í áfanganum byggir á innlögnum frá kennara þar sem hann útskýrir grunnatriði fyrir nemendum. Áfanginn er bæði kenndur á námsbrautum fyrir húsasmiði og húsgagnasmiði. Efnisatriði/kjarnahugtök Handverkfæri, rafmagnshandverkfæri, val og umhirða á verkfærum, stillingar, brýnsla, vinnubrögð, öryggismál, hefilbekkur, borvél, borun, handfræsari, fræsing, handpússvél, trésamsetningar, geirnegling, blindtappi, blöðun, díll, dílun, fals, fingrun, fjöður, geirungssamsetning, grunntappi, hálft-í-hálft, hnakki, hornasamsetning, málvik, negling, nót, raufarstykki, skrúfun, sporun, töppun, límingar, pússning, slípun, efnisval, efnisfræði, viðarfræði, eðliseiginleikar viðar, viðarflokkun, styrkflokkun, útlitsflokkun, ÍST DS 413, ÍST INSTA 142, ÍST EN 519, viðarmerkingar, tréþurrkun, viðarlím.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • umgengni og notkun rafmagnshandverkfæra og öðrum handverkfærum
  • öryggisþáttum og viðhaldi rafmagnshandverkfæra
  • vinnuaðstöðu og vinnumhverfi
  • algengasta smíðavið og smíðisfestingum
  • helstu eðliseiginleikum viðar og þurrkun timburs
  • flokkun og merkingum timburs eftir styrk og útliti
  • smíðisfestingum sem notaðar eru í trésmíði
  • meðferð, notkunarsviðum og virkni einstakra handverkfæra
  • uppbyggingu og notkun helstu rafmagnshandverkfæra
  • áhöldum til mælinga og uppmerkinga
  • mismunandi gerðum hverfisteina, smergela og brýna
  • öryggisreglum einstakra hand- og rafmagnshandverkfæra
  • einstökum samsetningum og notkunarsviði þeirra
  • þvingum og vinnuaðferðum við samsetningar í trésmíði
  • algengustu gerðum og notkunarsviðum viðarlíms
  • nöglum og skrúfum og notkun þeirra í trésmíði
  • öryggisreglum fyrir meðferð og notkun einstakra límtegunda
  • helstu lofthandverkfærum sem notuð eru í trésmíði
  • öryggisreglum og öryggisbúnaði við notkun loftverkfæra
  • uppbyggingu og notkunarsviðum helstu lofthandverkfæra
  • stillingum og fyrirbyggjandi viðhaldi lofthandverkfæra
  • virkni og fyrirbyggjandi viðhaldi á mismunandi loftpressum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota áhöld til mælinga og uppmerkinga
  • nota mismunandi tegundir verkfæra
  • nota algengustu hand- og rafmagnshandverkfæri
  • leggja á og brýna algengustu handverkfæri
  • nota helstu trésamsetningar við einfalda trésmíði
  • lesa merkingar og flokka efni með tilliti til útlits og styrks
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • aðlaga sig að mismunandi vinnuumhverfi
  • velja smíðavið fyrir einstök verkefni og rökstyðja valið
  • flokka timbur með hliðsjón af leiðbeiningum
  • beita vinnuskipulagi í trésmíði og fylgja aðgerðalista við vinnu
  • ganga úr skugga um gæði smíðishluta fyrir samsetningu
  • nota þvingur markvisst til að fá smíðishlut réttan í límingu
  • mæla og taka úr fyrir smíðisfestingum og setja endanlega upp
  • velja rétt lofthandverkfæri með hliðsjón af verkefni
  Mælt er með því að námsmat byggist á verkefnavinnu (u.þ.b. 80%) og einu eða fleiri skriflegum prófum (20%). Mælt er með því að lokamat byggist á verkefnavinnu (u.þ.b. 60%) og einu eða fleiri skriflegum könnunarprófum (40%) þar sem sérstök áhersla er lögð á að nemendur hafi tileinkað sér öryggisþætti í notkun trésmíðavéla.