Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433255915.03

  Íslenskugrunnur 2: læsi og málfræði
  ÍSLE1SR05
  68
  íslenska
  lestur og tjáning, málfræði, ritun, stafsetning
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Farið er í undirstöðuatriði íslenskrar málfræði, bókmennta, ritunar og lesturs til þess að undirbúa nemendur undir frekara nám í framhaldsskóla. Einnig eru nemendur þjálfaðir í framkomu og tjáningu. Þetta er síðari áfangi af tveimur í undirbúningsnámi.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • móðurmáli sínu
  • helstu málfræðihugtökum
  • mismunandi málsniðum og ritgreglum sem þeim fylgja
  • orðaforða umfram það sem tíðkast í talmáli
  • stafsetningu og greinamerkjasetningu
  • mismunandi lestraraðferðum
  • helstu bókmenntahugtökum
  • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • lesa til að þjálfa lesskilning sinn og bæta leshraða
  • nýta algengustu hugtök í málfræði til að bæta eigin málfærni
  • nota orðabækur og önnur hjálpargögn við námið
  • draga saman aðalatriði í ritmáli
  • nota bókmenntahugtök í umræðum og verkefnum
  • taka saman og flytja stuttar endursagnir, lýsingar og kynningar á afmörkuðu efni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • rita texta sem nýtist í áframhaldandi námi í íslensku
  • rita texta óhindrað með málfræðilega réttu orðalagi
  • auka læsi
  • auka öryggi sitt í stafsetningu og greinamerkjasetningu
  • túlka og meta atburðarás og persónur í bókmenntum eða annars konar frásögnum
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni. Skriflegt lokapróf.