Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433259686.06

  Sérhæfð matreiðsla
  MATR2HN05
  2
  matreiðsla
  gæðastjórnun, heimabyggðarhráefni, næringarfræði., nútíma eldhús
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Flóknari matreiðsla með áherslu á hráefni úr heimabyggð ásamt því að nemendur kynnast því sem er efst á baugi í nútíma matreiðslu. Vinnubrögð samkvæmt GÁMES gæðakerfinu eru hluti af náminu. Fræðleg umfjöllun um samsetningu matvæla, hollustugildi, meðferð, verðlag og næringarþörf.
  5 eininga nám í matreiðslu á hæfniþrepi 1.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • þeim hráefnum sem einkenna svæðið
  • meginstraumum í íslenskri og alþjóðlegri matargerð og matreiðsluhefðum
  • GÁMES gæðastjórnunarkerfinu
  • grunnatriðum í næringarfræði
  • vistvænum matvælum og sjálfbærri matvælaframleiðslu
  • reglum um viðeigandi vinnuklæðnað og verkferla sem stuðla að öruggri meðhöndlun matvæla
  • skaðlegum og hagnýtum áhrif örvera.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita ákveðnum aðferðum og verklagi sem stuðla að öryggi, vellíðan og hollustu í skóla- og vinnustaðaumhverfinu
  • beita sérhæfðum aðferðum við matreiðslu
  • afla hráefnis í heimabyggð
  • beita viðurkenndum aðferðum við val á hráefni og greint á milli möguleika ýmissa hráefna til matreiðslu matrétta
  • greina og hagnýta sértæka tölvu- og stærðfræðiþekkingu við samsetningu matseðla og útfært með tilliti til kostnaðar og næringagilda
  • gera grein fyrir ástandi matvæla með tilliti þeirra laga og reglna sem gilda um móttöku og geymslu á þeim
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • vinna úr hráefnum úr heimabyggð á margvíslegan hátt ...sem er metið með... verklegum æfingum
  • koma auga á nýtingarmöguleika hráefnis ...sem er metið með... verkefnum og verklegum æfingum
  • elda mat á sjálfbæran og vistvænan hátt ...sem er metið með... verkefnum og verklegum æfingum
  • meta eigin getu í matreiðslu með ábyrgum hætti og nálgast viðfangsefnið af alúð og virðingu. ...sem er metið með... verklegum æfingum
  • geta rökstutt val sitt á hráefnum út frá faglegum og siðferðilegum sjónarmiðum, s.s út frá heilbrigði, heilnæmi, uppruna, rekjanleika og nýtingu ...sem er metið með... verklegum æfingum
  • geta valið viðeigandi lausnir hverju sinni við frágang, meðhöndlun hráefna og framsetningu matrétta. ...sem er metið með... verklegum æfingum
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á verklegar æfingar, símat, tíða endurgjöf og leiðsögn.