Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433323665.23

  Þýska 1
  ÞÝSK1HL05
  76
  þýska
  hlustun, lestur, tal og ritun
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Frá upphafi er færniþáttunum fjórum, tali, hlustun, lestri og ritun, sinnt jafnhliða. Í byrjun er sérstök áhersla á framburðarkennslu því að mikilvægt er að nemendur temji sér góðan framburð strax í byrjun. Nemendur æfa að tala og skrifa um sjálfa sig, fjölskyldu sína, vini og nánasta umhverfi. Einnig æfast þeir í samskiptum við ákveðnar aðstæður í daglegu lífi. Nemendur rita einfalda texta sem byggjast á orðaforða sem áður hefur komið fyrir í kennslunni. Unnið er með einfalda texta. Markviss uppbygging orðaforða og kennsla í grunnatriðum málfræði fer fram með hliðsjón af markmiðum áfangans. Löndin og menning þeirra eru kynnt samhliða námsefninu. Nemendur fá grunnþjálfun í notkun orðabóka og upplýsingaleitar á netinu. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi þess að hafa yfir að ráða góðum orðaforða.
  • helstu grundvallarþáttum þýskrar tungu.
  • menningu, samskiptum og siðum íbúa þýskumælandi landa.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt.
  • fylgja einföldum fyrirmælum og skilja helstu kveðjur og kurteisisávörp.
  • lesa einfalda texta með algengum orðaforða sem tengist nemanda, umhverfi hans og áhugamálum.
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og beita kurteisis- og málvenjum við hæfi.
  • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á réttan og skýran hátt.
  • skrifa stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, skrifa skilaboð o.fl.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt sem metið er með hlustunaræfingum og -prófum.
  • skilja einfalda lestexta sem metið er með skriflegum og munnlegum spurningum um innihald texta.
  • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og atburðum daglegs lífs sem metið er með samtalsæfingum og munnlegu prófi.
  • skrifa stuttan einfaldan texta um sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi sem metið er með ritunaræfingum og ritun á prófum.
  Hæfni nemenda er metin með hlustunarprófum, prófum í lesskilningi, ritunarprófum og munnlegum prófum.