Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433324918.57

  Teikningar og verklýsingar
  TEIK2HH05
  7
  teikning
  Teikningar og verklýsingar í húsasmíði IV
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  FB
  Í áfanganum læra nemendur grunnatriðin í lestri byggingauppdrátta og fá þjálfun í að teikna verkstæðisunna byggingarhluta með áherslu á glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga. Fjallað er um muninn á aðal- og séruppdráttum, mælikvarða þeirra, tilgang og einkenni. Gerð er grein fyrir hönnunarforsendum í byggingarreglugerð, stöðlum, verklýsingum og lögð áhersla á að þjálfa notkun og skilning á hvers konar verkgögnum sem tengjast verkstæðisunnum byggingarhlutum úr tré og tréefnum. Mikilvægt er að nemendur þjálfist í gerð rissteikninga við útfærslur deililausna og geri einfalda efnislista og kostnaðarútreikninga á grundvelli verkupplýsinga. Áfanginn er bæði ætlaður húsa- og húsgagnasmiðum og byggist aðallega á verkefnavinnu og útskýringum og umfjöllun kennara eftir því sem þörf er á. Mikilvægt er að nemendur tileinki sér sjálfstæð vinnubrögð við upplýsingaleit og gagnaúrvinnslu. Efnisatriði/kjarnahugtök: Aðalskipulag, deiliskipulag, hönnunargögn, aðaluppdrættir, séruppdrættir, byggingauppdrættir, innréttingauppdrættir, deiliteikningar, deililausnir, sneiðingar, byggingarreglugerð, íslenskir staðlar, Rb-blöð, verklýsingar, fagheiti, teiknitákn, gluggar, hurðir, innréttingar, innréttingar, skápar, tréstigar, stigahandrið.
  TEIK1ÚF05 Grunnteikning.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • verkstæðisunnum byggingarhlutum úr tré og helstu útfærslum þeirra
  • ákvæðum reglugerða um glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
  • íslenskum stöðlum um glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
  • stöðluðum málum á gluggum, hurðum, innréttingum og tréstigum
  • öllum gerðum uppdrátta og teikninga og öllum almennum teiknitáknum
  • fagheitum í glugga-, hurða -, innréttinga- og stigateikningum
  • lestri byggingauppdrátta
  • notkun byggingarreglugerðar
  • notkun vinnuteikninga og verklýsinga
  • blaðstærðum, mælikvörðum og teikniáhöldum
  • teikniaðferðum og teiknireglum fyrir verkstæðisunna byggingarhluta
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • gera kostnaðarútreikninga og verklýsingar
  • vinna eftir reglugerðum
  • magntaka/vinna eftir teikningum og verklýsingum
  • teikna vinnuteikningar
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • öðlast innsýn í tæknilegar útfærslur vegna álags og einangrunar
  • styðjast við Rb-blöð í upplýsingaleit og við gerð teikninga
  • lesa og vinna með teikningar af verkstæðisunnum byggingarhlutum
  • lesa og skilja merkingar á teikningum og meðfylgjandi verklýsingar
  • gera einfalda efnislista og kostnaðarútreikninga á grundvelli teikninga
  • rissa og teikna einfalda glugga, hurðir, innréttingar og tréstiga
  • gera rissmyndir og eftir atvikum nota fjarvídd til að sýna rýmisútfærslur
  • gera séruppdrætti og sýna deililausnir með tilheyrandi vikmálum
  • vinna og hugsa sjálfstætt
  Mælt er með því að námsmat byggi á verkefnavinnu og skyndiprófum u.þ.b. 40% og lokaprófi 60%.