Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433326042.83

  Grunnáfangi í stærðfræði
  STÆR1GM05
  64
  stærðfræði
  grunnáfangi í stærðfræði fyrir matvælagreinar og hugvísindi
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Grunnáfanga í stærðfræði er ætlað að undirbúa nemendur fyrir áframhaldandi nám á 2. þrepi. Áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð og námkvæmni í framsetningu og lausnum verkefna. Helstu efnisþættir eru: tölur og talnareikningur, stæður og jöfnur, hlutföll og prósentur og rúmfræði. Við lok áfanga á nemandi að hafa öðlast færni í að vinna með ofangreinda efnisþætti og kunna að beita vasareikni og tölvu við úrlausn þeirra.
  Engar
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • forgangsröð aðgerða
  • brotum, prósentu-, hlutfalla- og vaxtareikningi
  • notkun tákna sem staðgengla talna
  • flatarmáli og rúmmáli
  • metrakerfi
  • flatar- og rúmmálsreikningi
  • hornum og hyrningum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita forgangsröð aðgerða og nákvæmni í námundun talna
  • vinna með almenn brot, prósentu-, hlutfalla- og vaxtareikning
  • vinna með stæður og leysa jöfnur
  • reikna flatarmál og rúmmál algengra hluta
  • vinna með horn og hyrninga
  • nota vasareikna og algeng tölvuforrit
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum um þær við aðra og útskýra hugmyndir og verk í mæltu máli og myndrænt
  • átta sig á og skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu
  • beita skipulegum aðferðum við lausnir þrauta og útskýra aðferðir sínar
  • meta hvort upplýsingar eru réttar og/eða áreiðanlegar
  • beita gagnrýnni og skapandi hugsun og sýna áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn verkefna
  • geta sett hversdagsleg verkefni í stærðfræðilegan búning
  Verkefnavinna og próf