Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433328754.3

  Saga jarðar og lífs
  JARÐ3SJ05
  7
  jarðfræði
  aldursgreiningar, breytingar á landaskipan og lífríki, jarðlagafræði, jarðsaga, jarðsaga íslands, jarðsögutaflan, steingervingar
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Í áfanganum er fjallað um sögu jarðar, myndun hennar og þróun frá upphafi til okkar daga. Myndun jarðskorpunnar, lofthjúpsins, hafanna og lífsins er rakin og gerð er grein fyrir því hvernig jarðlög myndast og breytast í aldanna rás og hvernig lesa má úr þeim jarðsöguna. Myndun Íslands og jarðsaga er rakin, gerð er grein fyrir sérkennum landsins í samanburði við önnur lönd, sérstökum jarðlagaröðum og sérkennum landshluta. Fjallað er um þróunarsögu mannsins, mögulega framtíðarskipan meginlanda og framtíð jarðar. Áhersla er á verkefnavinnu, inni og úti í náttúrunni.
  JARÐ2VH05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • myndun hafs- og meginlandsskorpu og hringrás bergs
  • upphleðslu jarðlagastafla, innskotum og brotahreyfingum sem gera jarðlagaröð flóknari
  • aðferðum við greiningu á myndun og innihaldi jarðlagastafla og lestur jarðsögunnar úr jarðlögum staflans, þar á meðal mikilvægi leiðarlaga og einkennissteingervinga
  • aldursgreiningaraðferðum jarðvísinda
  • jarðsögunni sjálfri frá upphafi til nútíma og gerð og innihaldi jarðsögutafla
  • skiptingu jarðsögunnar í tímabil, orsökum þeirra og þeim umhverfisaðstæðum sem ríktu á mismunandi tímum
  • myndun jarðefnaeldsneytis og málmæða
  • þróunarsögu lífs á jörðinni og sambandi hennar við þróun lofthjúpsins og hafs
  • ástæðum aldauða og lífssprengja í þróunarsögunni og tímasetningu vendipunkta
  • jarðsögu Íslands sérstaklega, tilurð landsins og jarðfræðilegum sérkennum landshlutanna
  • einstakri stöðu Íslands á meðal landa jarðar sem eina hafsbotnsins sem stendur ofar sjávarmáli
  • ísöldum í jarðsögunni, orsökum þeirra og afleiðingum og mikilvægi í jarðsögu Íslands
  • lífs- og loftslagssögu Íslands, landnámi lífs á landinu og breytingum í aldanna rás
  • þróunarsögu mannsins, upprunaheimkynnum og útbreiðslu
  • mögulegum umhverfisbreytingum og þróun jarðar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • greina þætti sem hafa áhrif á þróun jarðskorpunnar, lofthjúpsins, hafanna og lífsins
  • greina samhengi og keðjuverkun í náttúrunni og afleiðingar
  • lesa jarðsögu úr jarðlagastafla með aðferðum jarðlagafræðinnar
  • nota jarðfræðikort, jarðlagasnið, líkön og texta til að lesa jarðsögu landsvæða
  • greina upphleðslu jarðlaga og landmótunarferli úti í náttúrunni
  • lesa í landslag og bergmyndanir úti í náttúrunni og setja fram einfalda jarðsögu landsvæðis
  • lesa um jarðfræðilegt efni á íslensku og ensku
  • afla sér þekkingar um efnið í bókum,tímaritum og á netinu, og setja fram á skilmerkilegan og skýran hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla á skilmerkilegan, faglegan og gagnrýninn hátt um einstaka þætti náttúrunnar, bæði í ræðu og rituðu máli
  • fjalla af skilningi um samhengið í náttúrunni og samband manns og náttúru í ljósi jarðsögunnar
  • afla sér viðbótarþekkingar til að víkka út skilning á eðli breytinga og þróunar um málefni náttúrunnar
  • skrifa skýrslur og draga saman helstu niðurstöður í rannsóknum
  • kynna sér ákveðið jarðsögulegt viðfangsefni, túlka, gagnrýna, meta óvissuþætti og skrifa um það greinargerð/ritgerð
  • veita almenna leiðsögn um jarðfræði landsvæða á Íslandi
  • greina og svara með rökum ómálefnalegri umræðu um náttúruna
  Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Vinna nemenda í kennslustundum er metin, lögð eru fyrir einstaklings- og hópverkefni.