Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433341536.13

  Verkefnaáfangi í verk- og listgreinum
  VERK2FR05
  1
  Verkefna- og rannsóknarvinna
  listgrein, verkgrein
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Í áfanganum er lögð áhersla á sjálfstæða vinnu nemandans undir handleiðslu kennara eða leiðbeinanda. Nemandinn vinnur eitt eða fleiri viðamikil verkefni sem sýnd eru opinberlega eða útlistuð á þann hátt sem best hentar verkefninu í annarlok.
  10 einingar í verk- eða listgrein
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • öllum helstu hliðum greinarinnar og viðeigandi vinnubrögðum
  • mismunandi framsetningu og frágangi
  • ferlinu frá hugmynd til fullkáraðs verkefnis
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • að vinna sjálfstætt að undirbúningi og útfærslu eigin verkefna
  • gera vinnuáætlun og vinna samkvæmt henni
  • vinna af öryggi með algengustu efni og áhöld
  • kynna vinnu sína og tjá sig um hana á opinberum vettvangi
  • ræða á gagnrýninn og uppbyggilegan hátt um verk samnemenda sinna
  • umgangast gögn og upplýsingar af virðingu og nota heimildir á viðurkenndan hátt
  • vinna með öðrum, þar á meðal að deila vinnuaðstöðu
  • umgangast búnað og tæki á viðurkenndan hátt
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • sýna frumkvæði
  • sýna sjálfstæð og öguð vinnubrögð
  • þróa hugmyndir sínar á meðvitaðan hátt, fjalla um þær og framkvæma þær
  • móta og þróa eigin stíl og þekkja möguleika sína og einnig takmörk
  • meta gagnrýni og taka leiðbeiningum á yfirvegaðan og hlutlægan hátt
  • meta verkefni sitt í samhengi við nærumhverfið og áhrifavalda í því
  Leiðsagnarmat og sjálfsmat. Ferilmappa. Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, jafningjamat og leiðsögn. Nemendur skoða, skilgreina og gagnrýna verkefni hver annars og einnig sín eigin. Ekkert lokapróf er í áfanganum en nemendur vinna að einu eða fleiri verkefnum og sýna þau eða útlista í lok annar.