Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433413639.69

  Almenn efnafræði
  EFNA2AE06
  42
  efnafræði
  almenn efnafræði
  Samþykkt af skóla
  2
  6
  Í þessum áfanga er fjallað um frumatriði almennar efnafræði. Til umfjöllunar er bygging atóma/frumeinda, lotukerfið, efnatengi, nafngiftareglur, efnahvörf, oxun/afoxun, ástand efna, gaslögmálið, lausnir, sýru/basar og orka í efnahvörfum.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • byggingu atóma
  • uppbyggingu lotukerfisins
  • rafeindaskipan á hvolf
  • áttureglu frumefna
  • efnatengjum
  • helstu nafngiftareglum ólífrænna efnasambanda
  • mólhugtakinu
  • oxun og afoxun
  • ástandsformi efna
  • gaslögmálunum
  • mismunandi lausnum og leysni efna
  • sýrum og bösum
  • pH-hugtakinu
  • orku í efnahvörfum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • nota lotukerfið
  • rita rafeindaskipan frumefna
  • rita rétt nöfn ólífrænna efnasambanda
  • stilla einfaldar efnajöfnur
  • nota mólhugtakið við einfalda útreikninga
  • ákvarða oxunartölur og nota þær til þess að stilla efnajöfnur
  • meta hvort efni oxist eða afoxist í efnahvörfum
  • nota gaslögmálin við útreikninga dæma
  • reikna mólstyrk efna
  • þekkja einföld sýru- og basahvörf
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • notfæra sér lotukerfið og nauðsynlegar hjálpartöflur ...sem er metið með... margvíslegum munnlegum og skriflegum verkefnum
  • lesa úr efnatáknum og efnajöfnum ...sem er metið með... munnlegum og skriflegum verkefnum
  • þjálfa sjálfstæð vinnubrögð við úrlausn verkefna ...sem er metið með... leiðsagnar- og sjálfsmati
  • auka skilning sinn á notagildi efnfræðinnar og tengja hana við daglegt líf ...sem er metið með... verkefnum og umræðum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstimann. Til grundvallar matinu eru eftirfarandi þættir: Kaflapróf; meðaltal prófa á önninni (45%); skilyrði til að ná áfanganum er að meðaltal kaflaprófa nái 4,5 Heimadæmi, verkefni (40%), skilyrði til að ná áfanganum er að meðaltal einkunna úr heimadæmum og verkefnum nái 4,5 Vinnubók (10%) Mat kennara á vinnu nemenda, vinnubrögðum og framförum (5%)