Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433413890.72

  Lífeðlisfræði mannsins, fyrri hluti
  LÍOL2FH04
  9
  líffæra og lífeðlisfræði
  Fyrri hluti
  Samþykkt af skóla
  2
  4
  Í áfanganum eru tekin fyrir nokkur líffærakerfi mannsins og grunnlífeðlisfræði þeirra s.s. meltingar-, hringrásar-, ónæmis-, loftskipta- og þveitiskerfi. Fjallað um heilbrigða starfsemi en einnig algengustu frávik (orsakir þeirra og afleiðingar).
  LÍFF1FR06 (LÍF1B06), LÍFF2FL06 (LÍF2A06)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu vefjagerðum
  • byggingu húðar og þátt í hitatemprun
  • uppbyggingu meltingarvegar
  • sundrun fæðunnar, efnasamsetningu meltingarsafa og upptöku meltrar fæðu
  • mataræði, hlutverki vítamína, stein- og snefilefna
  • bygging og starfsemi hringrásarkerfi mannsins
  • blóði, samsetningu þess og hlutverki
  • helstu áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma
  • ónæmiskerfi mannsins
  • vessabundnu og frumubundnu ónæmi
  • ABO og Rh blóðflokkakerfum
  • þveiti og vökvastjórn mannslíkamans
  • starfsemi spendýranýrnungs
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita hugtökum námsefnisins
  • geta fjallað um heilbrigða starfsemi líffærakerfa
  • tengja í heild starfsemi líffærakerfa
  • geta greint frá helstu frávikum frá eðlilegri starfsemi líffærakerfa
  • skoða frumur og vefi með ljóssmásjá
  • beita réttum vinnureglum við krufningar og fleiri verklegar æfingar
  • vinna skýrslur úr verklegu efni
  • nýta upplýsingatækni við öflun upplýsinga og heimilda við verkefnavinnu
  • vinna sjálfstæð kynningarverkefni úr námefninu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • þekkja eigin líkama og gera sér grein fyrir mikilvægi góðrar heilsu
  • taka ábyrgð á eigin lífsháttum og heilsu
  • beita vísindalegum vinnubrögðum innan sem utan kennslustofunnar
  • takast á við frekara nám í náttúru- og/eða heilbrigðisgreinum
  Leiðsagnarmat þar sem vinna nemanda er metin jafnóðum allan námstímann. Til grundvallar matinu eru eftirfarandi þættir: Kaflapróf; meðaltal prófa á önninni (50%); skilyrði til þess að ná áfanganum er lágmark 4,5 úr meðaltali prófa. Ýmis einstaklingsverkefni, skýrslur úr verklegum æfingum, niðurstöður úr hópverkefnum (40%); skilyrði til þess að ná áfanganum er lágmark 4,5 úr meðaltali allra verkefna. Mat kennara á vinnu nemenda, vinnubrögðum og framförum (10%).