Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433414117.79

  Varmafræði og snúningur
  EÐLI3VS05(SB)
  46
  eðlisfræði
  Varmafræði, hringhreyfing, hverfiþungi, kjörgas
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Framhaldsáfangi í eðlisfræði. Efnisatriði: Hitakvarðar, RMS-hraði gassameinda, algengasti hraði, Maxwell-Boltzmann dreifing, kjörgasjafnan, varmi, eðlisvarmi, varmarýmd, fasaskiptavarmi, varmaleiðni, varmageislun, varmaflæði, hringhreyfing, miðsóknarhröðun, miðsóknarkraftur, skrens, massamiðja, hverfiþungi, hverfitregða, kraftvægi, varðveisla hverfiþunga, snúningsorka, þyngdarlögmálið, lögmál Keplers, þyngdarstöðuorka, þyngdarmætti og eldflaugar. Í áfanganum eru gerðar eðlisfræðitilraunir
  EÐLI2AF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tengslum hitastigs og hreyfingar sameinda
  • eðlisvarma og fasaskiptavarma ólíkra efna
  • lögmálum um varmaskipti
  • leiðum varmaflæðis
  • eiginleikum hringhreyfingar
  • samspili miðsóknarkrafts og annarra krafta
  • hverfitregðu, hverfiþunga og snúningsorku
  • lögmáli þyngdarverkunar
  • þriðja lögmáli Keplers
  • þyngdarstöðuorku og orkuvarðveislu á sporbaug
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna lokahitastig í blöndu mismunandi efna við mismunandi hitastig í mismunandi fasa
  • finna hitastig inni í efnishlut út frá mismunandi umhverfishitastigi
  • beita orkuvarðveislu til að finna hraða á hringferli
  • finna leyfilegan hraða í beygju út frá brautarhalla og veggripi
  • nýta varðveislu hverfiþunga til að reikna snúning hluta með mismunandi lögun
  • nýta þyngdarlögmálið og þriðja lögmál Keplers til að komast að upplýsingum um braut reikihnattar
  • nýta orkuvarðveislu til að komast að upplýsingum um braut reikihnattar
  • leiða út eðlisfræðilögmál með algebru, deildun, heildun og rökleiðslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • komast að tölulegum niðurstöðum um umhverfi sitt á grundvelli fyrirliggjandi gagna
  • framkvæma verklegar æfingar í eðlisfræði og vinna úr þeim og útskýra niðurstöður þeirra
  • afla gagna sjálfstætt um eðlisfræðilegt viðfangsefni á erlendu tungumáli og skilað skriflegri niðurstöðu
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  Eftirfarandi aðferðir til námsmats koma til greina: Skriflegt eða munnlegt lokapróf, skrifleg eða munnleg hlutapróf á önninni, vinnubrögð í tilraunum, skýrslur úr tilraunum, þátttaka og frammistaða í umræðuhópum með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, skiladæmi, nemendaritgerðir, nemendafyrirlestrar með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, hópverkefni í tíma og utan tíma