Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433415749.57

  Bylgjufræði
  EÐLI3BL05(SB)
  43
  eðlisfræði
  Bylgjur og ljós
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Efnisatriði: Kasthreyfing, tvívíður árekstur, einföld sveifluhreyfing, orka í sveiflu, teygjustökk, dempun, herma, pendúll, bylgjugerðir, bylgjujafnan, bylgjufall, útbreiðsla, samliðun, hnútur, bugur, regla Huygens, bylgjubrot, ljósraufar, hljóðstyrkur, skynstyrkur, hljóðafl, bylgja á streng, orgelpípa, Dopplerhrif, lögmál Snells, alspeglun, regnbogi, ljósleiðari, brennipunktur, jafna linsugerðarmannsins, linsujafnan, safnlinsa, dreifilinsa, geislarakning, raunmynd, sýndarmynd. Í áfanganum eru gerðar eðlisfræðitilraunir
  EÐLI3VS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • samspili x- og y víddar í kasthreyfingu
  • samspili x- og y víddar í tvívíðum árekstri
  • tengslum útslags, hraða og hröðunar í sveiflu með deildun
  • dempun og hermun
  • tegundum bylgna
  • hnút og bugi
  • grunnatriðum bylgjuútbreiðslu og samliðunar og lögmáli Huygens
  • brotlögmálinu
  • samliðun ljóss í raufagleri
  • hljóðstyrk og skynstyrk
  • hegðun bylgju á streng, í opinni og lokaðri pípu
  • skilyrði alspeglunar
  • ferð geisla um safnlinsu og dreifilinsu
  • skilyrði raunmyndar og sýndarmyndar
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • finna helstu stærðir hlutar í kasthreyfingu
  • finna hraða og stefnu tveggja hluta fyrir og eftir árekstur í tvívíðu rúmi
  • finna helstu stærðir hlutar í einfaldri sveifluhreyfingu m.a. með orkuvarðveislu
  • setja fram og lesa úr grafi bylgjufalls með fasa
  • teikna útbreiðslu bylgju með fyrirstöðum
  • finna hnútalínur og buglínur í samliðun
  • reikna útbreiðslustefnu bylgju sem brotnar
  • finna ljóshámörk raufaglers
  • reikna milli hljóðstyrks og skynstyrks
  • finna tíðni og bylgjulengd standandi bylgju
  • finna krítíska horn alspeglunar
  • teikna geislarakningu í linsu
  • tilgreina hvort mynd er raunmynd eða sýndarmynd
  • leiða út eðlisfræðilögmál með algebru, deildun, heildun og rökleiðslu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • komast að tölulegum niðurstöðum um umhverfi sitt á grundvelli fyrirliggjandi gagna
  • framkvæma verklegar æfingar, vinna úr þeim og útskýra niðurstöður þeirra
  • að geta aflað gagna sjálfstætt um eðlisfræðilegt viðfangsefni á erlendu tungumáli og skilað skriflegri niðurstöðu
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  Eftirfarandi aðferðir til námsmats koma til greina: Skriflegt eða munnlegt lokapróf, skrifleg eða munnleg hlutapróf á önninni, þátttaka og frammistaða í umræðuhópum með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, skiladæmi, nemendaritgerðir, vinnubrögð í tilraunum, skýrslur úr tilraunum, nemendafyrirlestrar með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, hópverkefni í tíma og utan tíma