Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433418955.95

  Rafsegulfræði
  EÐLI3RS05(SB)
  45
  eðlisfræði
  rafsegulfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Framhaldsáfangi í eðlisfræði. Efnisatriði: Rafhleðsla, Coulombslögmál, rafsvið, rafflæði, spenna, Gausslögmál, leiðarar, rýmd, þéttir, rafsvari, samtenging þétta, orka í þétti, straumur, viðnám, lögmál Ohms, afl í rafrás, eðlisviðnám, hitastigull, ofurleiðni, rafmælar, lögmál Kirchhoffs, samtenging viðnáma, íspenna, R-C rás, segulsvið, segulkraftur, Biot-Savart lögmál, agnir í segulsviði/rafsviði, hraðasía, massagreinir, spóla, segulflæði, span, lögmál Faradays, sjálfspan, spanstuðull, riðspenna, spennubreytir, L-C rás, Maxwellsjöfnur, rafsegulbylgjur. Í áfanganum eru gerðar eðlisfræðitilraunir
  EÐLI2AF05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • lögmálum um rafkraft og segulkraft
  • lögmálum um span
  • segulvirkni í efni
  • lögmálum rafrása
  • tengslum rafsegulfyrirbæra og klassískrar aflfræði
  • hegðun hlaðinna agna í rafsegulsviði
  • notkun og eiginleikum rafmæla
  • hugtakinu „svið“
  • myndun og útbreiðslu rafsegulbylgju
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa eðlisfræðidæmi
  • leiða út eðlisfræðilögmál með algebru, deildun, heildun og rökleiðslu
  • leysa rafkraftadæmi með vigurreikningi
  • afla gagna um sjálfstætt eðlisfræðilegt viðfangsefni á erlendu tungumáli og skilað skriflegri niðurstöðu
  • búa til rafrás sem skilar fyrirfram ákveðnum gildum spennu og straums
  • mæla spennu, straum og viðnám í rafrás
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
  • framkvæma verklegar æfingar, vinna úr þeim og útskýra niðurstöður þeirra
  • komast að tölulegum niðurstöðum um umhverfi sitt á grundvelli fyrirliggjandi gagna
  Eftirfarandi aðferðir til námsmats koma til greina: Skriflegt eða munnlegt lokapróf, skrifleg eða munnleg hlutapróf á önninni, þátttaka og frammistaða í umræðuhópum með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, skiladæmi, nemendaritgerðir, vinnubrögð í tilraunum, skýrslur úr tilraunum, nemendafyrirlestrar með kennaramati, sjálfsmati og/eða jafningjamati, hópverkefni í tíma og utan tíma