Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433425465.5

  Mannfræði
  FÉLA3MA05
  45
  félagsfræði
  mannfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Framhaldsáfangi í félagsfræði en grunnáfangi í mannfræði þar sem lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nemenda á mannfræði sem fræðigrein. Jafnframt verður leitast við að þeir öðlist færni í að beita hugtökum og helstu kenningum greinarinnar. Lögð er áhersla á að nemendur þekki helstu fræðimenn greinarinnar, störf þeirra og skilji tilgang og markmið mannfræðirannsókna í sögulegu samhengi
  FÉLA3KS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • flóru mannkyns
  • frumstæðum samfélögum og menningu þeirra
  • gildi mannfræðirannsókna fyrir nútímasamfélagið
  • forverum mannkyns
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • halda kynningu um tiltekið viðfangsefni
  • greina og skýra frá hvernig mannfræðileg þekking getur nýst í nútímasamfélagi
  • greina frá hvernig þættir eins og kynhlutverk geta verið skýrð með gleraugum mannfræðinnar
  • skilgreina ólík hugtök og nálganir mannfræðinnar
  • skýra hvernig hægt er að beita ólíkum kenningum í mannfræði
  • skýra hvernig beita á ólíkum aðferðafræðilegum sjónarhornum í mannfræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja helstu aðferðir greinarinnar og nýta sér kenningar hennar í leik og starfi
  • beita gagnrýnni hugsun í fræðilegri umræðu sem og í almennri umræðu
  • skilgreina og skýra helstu hugtök greinarinnar
  Hlutapróf, lokapróf, kynningar, paravinna, heimaverkefni, tímaverkefni, ritgerð, umræður, jafningjamat og sjálfsmat