Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433427188.56

  Stjórnmálafræði
  FÉLA3ST05
  46
  félagsfræði
  stjórnmálafræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Framhaldsáfangi í félagsfræði en grunnáfangi í stjórnmálafræði þar sem lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nemenda á stjórnmálafræði sem fræðigrein. Jafnframt verður leitast við að þeir öðlist færni í að beita hugtökum og helstu kenningum greinarinnar. Lögð er áhersla á að nemendur verði hæfari þátttakendur í lýðsræðisþjóðfélagi og geti lagt gagnrýnið mat á átakaefni í íslenskum stjórnmálum og rökstutt slíkt mat með fræðilegum vinnubrögðum. Jafnframt er mikilvægt að nemendur hafi skilning á íslenska stjórnkerfinu og helstu hugmyndafræðistraumum
  FÉLA2ES05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu hugtökum stjórnmálafræðinnar: þjóðernisstefna, stjórnkerfi, vald, fullveldi, mannréttindi og lýðræði
  • helstu hugmyndakerfum stjórnmálanna
  • framsetningu texta og fræðilegum vinnubrögðum
  • helstu hugmyndafræðistraumum íslenska stjórnkerfisins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita gagnrýninni hugsun í almennri umræðu
  • setja fram texta á fræðilegan hátt
  • greina íslenska stjórnkerfið og helstu einkenni þess
  • skilgreina ólík hugtök og nálganir í stjórnmálafræði
  • skýra hvernig hægt er að beita ólíkum kenningum í stjórnmálafræði
  • skýra hvernig beita má ólíkum hugmyndafræðistraumum í stjórnmálafræði til að auka skilning og víðsýni í þjóðfélagslegri umræðu
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja helstu aðferðir greinarinnar og nýta sér kenningar hennar í leik og starfi
  • beita gagnrýnni hugsun í fræðilegri og í almennri umræðu
  • skilgreina og skýra helstu hugtök greinarinnar
  Hlutapróf, lokapróf, kynningar, paravinna, heimaverkefni, tímaverkefni, ritgerð, umræður, jafningjamat og sjálfsmat