Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433428247.94

  Afbrot og frávik
  FÉLA3AH05(SB)
  47
  félagsfræði
  Afbrotafræði og frávikshegðun
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Framhaldsáfangi þar sem lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nemenda á afbrotafræði sem fræðigrein. Jafnframt verður leitast við að nemendur þekki samhengi menningar og afbrota. Mikilvægt er að nemendur geti greint hvaða þættir í umhverfi einstaklingsins geta haft áhrif og aukið líkurnar á að hann leiðist í afbrot. Lögð er áhersla á að nemendur öðlist færni í að beita helstu hugtökum og kenningum afbrotafræðinnar
  FÉLA3KS05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • tengslum félagsmótunar og afbrota
  • afbrotafræði sem fræðigrein
  • samhengi menningar og afbrota
  • frávikum og afbrotum sem afstæðum fyrirbærum
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • skipuleggja ferilmöppu
  • greina frá hvernig afbrot geta verið breytileg eftir tímabilum innan sama samfélags
  • greina frá hvernig afbrot eru afstæð eftir menningu samfélagsins
  • skilgreina ólík hugtök og nálganir afbrotafræðinnar
  • skýra hvernig hægt er að beita ólíkum kenningum í afbrotafræði
  • skýra hvernig beita á ólíkum aðferðafræðilegum sjónarhornum í afbrotafræði
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilgreina og skýra helstu hugtök greinarinnar
  • beita gagnrýnni hugsun í fræðilegri umræðu sem og í almennri umræðu
  • skilja helstu aðferðir greinarinnar og nýta sér kenningar hennar í leik og starfi
  Hlutapróf, lokapróf, kynningar, heimaverkefni, ferilmappa, tímaverkefni, umræður, jafningjamat og sjálfsmat