Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433428355.64

  Eðlisfræði 3
  EÐLI3GS05
  53
  eðlisfræði
  Grunnatriði í rafmagns- og segulfræði
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  Markmið áfangans er að nemendur kynnist grunnatriðum í rafmagns- og segulfræði og eru þau tengd við notkun rafmagns í tæknivæddu þjóðfélagi. Lausnir á dæmum og útreikningar sem tengjast eðlisfræði skipa stóran sess í áfanganum. Í verkefnavinnu er lögð áhersla á frumkvæði, sjálfstæði, nákvæmni í framsetningu og röksemdafærslu við úrlausnir verkefna. Nemandinn kynnist lögmálum eðlisfræðinnar af eigin raun með tilraunum, kynnist nútímatækni við skráningu og úrvinnslu, ritar í verkbók og lærir að skrifa skýrslur um tilraunir. Nemandi kynnir niðurstöður sínar fyrir öðrum og notar hugtök eðlisfræðinnar í umræðum um eðlisfræði.
  EÐLI2GR05 (EÐL2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu lögmálum og jöfnum sem tengjast grunnatriðum eðlisfræðinnar.
  • þeim aðferðum sem nauðsynlegt er að tileinka sér til að ná árangri í frekara námi í eðlisfræði.
  • hvernig unnið er með tilraunaniðurstöður í eðlisfræði og hvernig niðurstöður eru settar fram á skipulegan hátt.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa verkefni sem tengjast þekkingarviðmiðunum áfangans á skipulegan og skýran hátt.
  • leiða út einfaldar jöfnur.
  • greina frá þekkingaratriðum áfangans á skipulegan og skýran hátt.
  • gera einfaldar tilraunir sem tengjast þekkingarmarkmiðunum.
  • fylgja leiðbeiningum við framkvæmd verklegra æfinga.
  • framkvæma verklegar æfingar á ábyrgan og skipulegan hátt.
  • halda utan um rannsóknargögn á ábyrgan og skipulegan hátt
  • vinna skipulega og skynsamlega úr rannsóknargögnum.
  • setja tilraunaniðurstöður skipulega fram.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um og vinna með námsefnið á skýran og skipulegan hátt sem metið er með skriflegum prófum, vinnubók, skýrslum og umræðum/kynningum.
  • sjá samhengið milli ólíkra þátta í námsefninu, rökstyðja skoðanir/niðurstöður og draga ályktanir á gagnrýnan hátt sem metið er með skriflegum prófum, skýrslum og umræðum/kynningum.
  • lesa sér til gagns texta, tákn, jöfnur og myndir sem tengjast náminu sem metið er með skriflegum prófum, vinnubók og umræðum/kynningum.
  • sýna ábyrgð, virkni, frumkvæði, sjálfstæði og skipulagningu í námi sem metið er með vinnubók, skýrslum, mætingu, ástundun í kennslustundum og sjálfstæðri verkefnavinnu.
  Námsmat byggir á ástundun nemenda sem metin er með tímasókn, ástundun í kennslustundum, sjálfstæðri verkefnavinnu, vinnubók og skýrslum nemenda úr verklegum æfingum. Einnig byggir námsmatið á skriflegum prófum, umræðum um námsefnið, skýrslugerð og nemendafyrirlestri.