Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433428784.18

  Efnafræði 2
  EFNA2LÖ05
  47
  efnafræði
  Lögmál efnafræðinnar
  Samþykkt af skóla
  2
  5
  Markmið áfangans er að nemendur kynnist fjölbreyttum lögmálum í efnafræði. Tekið verður fyrir gaslögmálið, varmafræði, hraðafæði og mismunandi gerðir efnahvarfa. Lausnir á dæmum og útreikningar sem tengjast efnafræði skipa stóran sess í áfanganum. Í verkefnavinnu er lögð áhersla á nákvæmni í framsetningu, röksemdafærslu og notkun efnajafna. Nemandinn kynnist lögmálum efnafræðinnar af eigin raun með tilraunum, kynnist nútímatækni við skráningu og úrvinnslu, ritar í verkbók og lærir að skrifa skýrslur um tilraunir.
  EFNA2GR05 (EFN2A05)
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • helstu lögmálum og jöfnum sem tengjast grunnatriðum efnafræðinnar.
  • þeim aðferðum sem nauðsynlegt er að tileinka sér til að ná árangri í frekara námi í efnafræði.
  • hvernig unnið er með tilraunaniðurstöður í efnafræði og hvernig niðurstöður eru settar fram á skipulegan hátt.
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • leysa verkefni sem tengjast þekkingarviðmiðunum áfangans á skipulegan og skýran hátt.
  • leiða út einfaldar jöfnur.
  • greina frá þekkingaratriðum áfangans á skipulegan og skýran hátt.
  • gera einfaldar tilraunir sem tengjast þekkingarmarkmiðunum.
  • fylgja leiðbeiningum við framkvæmd verklegra æfinga og framkvæma verklegar æfingar á ábyrgan og skipulegan hátt.
  • halda utan um rannsóknargögn á ábyrgan og skipulegan hátt og vinna skipulega og skynsamlega úr rannsóknargögnum.
  • setja tilraunaniðurstöður fram á skipulegan hátt.
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • fjalla um og vinna með grunnatriði efnafræðinnar á skýran og skipulegan hátt sem metið er með skriflegum prófum, vinnubók og skýrslum.
  • sjá samhengið milli ólíkra þátta í námsefninu, rökstyðja skoðanir/niðurstöður og draga ályktanir á gagnrýnan hátt sem metið er með skriflegum prófum og skýrslum.
  • lesa sér til gagns texta, tákn, jöfnur og myndir sem tengjast náminu sem metið er með skriflegum prófum og vinnubók.
  • sýna ábyrgð, virkni, frumkvæði, sjálfstæði og skipulagningu í námi sem metið er með vinnubók, skýrslum, mætingu, ástundun í kennslustundum og sjálfstæðri verkefnavinnu.
  Námsmat byggir á ástundun nemenda sem metin er með tímasókn, ástundun í kennslustundum, sjálfstæðri verkefnavinnu, vinnubók og skýrslum nemenda úr verklegum æfingum. Einnig byggir námsmatið á skriflegum prófum.