Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433429641.07

  Þemavinna opinna- og vísindadaga
  ÞEMA1OV05
  3
  Þemavinna
  Skapandi hópvinna, virkni og frumkvæði
  Samþykkt af skóla
  1
  5
  Opnir dagar og vísindadagar eru skipulagðir innan skólans sem sjálfstæð og einingabær vinna. Á þeim tíma leggst hefðbundin kennsla niður og nemendur vinna í hópum við valin viðfangsefni í þrjá daga (20 klst). Viðfangsefnin ákveða nemendur og kennarar í samráði með góðum fyrirvara og undirbúningur og skipulag hefst strax við upphaf annar. Markmiðið með þemavinnunni er að nemendur kynnist því hvað til þarf svo hægt sé að undirbúa og framkvæma vel heppnaðan viðburð, t.d. halda námskeið, standa fyrir árshátíð eða svara á vísindalegan hátt áleitnum spurningum, jafnvel úr daglegu lífi og umhverfi og koma niðurstöðum á framfæri við almenning. Til þess að ljúka áfanganum þarf nemandi að hafa á fullnægjandi hátt tekið þátt í þemavinnu fimm sinnum. Í vísindadögum að minnsta kosti tvisvar og opnum dögum tvisvar og svo öðrum hvorum í þriðja sinn.
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • mikilvægi undirbúnings og þátttöku til að ná árangri sem einstaklingur
  • óhefðbundnu skólastarfi og margvíslegum tækifærum sem því fylgja til náms og þroska
  • mikilvægi vinnu, skipulags og útsjónarsemi til að hópverkefni heppnist vel
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • vinna með öðrum að settu markmiði
  • skipuleggja tíma sinn
  • koma fram af einlægni
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • taka ábyrgð á eigin vali
  • hafa áhrif á þróunar- og undirbúningsstarf
  • meta hvað eru vönduð og viðurkennd vinnubrögð út frá viðfangsefninu
  • sýna tillitssemi, hlusta á ólík sjónarmið og komast að niðurstöðu
  • sýna framkomu sem hæfir við mismunandi aðstæður
  Vinnuframlag og virk þátttaka nemandans er metin. Einnig er tekið mið af árangri hópsins í heild. Námsmat byggir á mælanlegri afurð og/eða virkni, t.d. að undirbúa og halda árshátíð, undirbúa og setja upp myndsýningu, taka kvikmynd og sýna, undirbúa námskeið/þátttaka í námskeiði, undirbúa vettvangsrannsókn, taka viðtöl, vinna kynningarefni og standa fyrir kynningu o.s. frv.