Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433432754.31

  Bresk og bandarísk menning
  ENSK3BK05
  92
  enska
  bókmenntir og menning
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Nemendur fá innsýn í breska og bandaríska menningu með því að skoða sögu, menningu og stjórnskipun í Bretlandi og Bandríkjunum og lesa nemendur bókmenntaverk þaðan. Námið miðar að því að nemendur þjálfist í enskri tungu og bæti við orðaforða sinn og málskilning. Nemendur eru þjálfaðir í ritun enskrar tungu með skrifleg verkefni og vinna þýðingar yfir á ensku. Nemendur eru einnig þjálfaðir í töluðu máli, bæði með styttri umræðum á ensku og formlegum fyrirlestri á ensku um efni sem tengist breskri og/eða bandarískri menningu. Nemendur munu einnig nota Internetið sér til fróðleiks og efnisöflunar
  ENSK3AO05 Akademískur orðaforði
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • sögu, menningu og stjórnskipun í Bretlandi og Bandaríkjunum
  • völdum breskum og bandarískum bókmenntum
  • þeirri notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og starfi
  • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál í ensku
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • beita ritmáli í mismunandi tilgangi
  • tjá sig um margvísleg málefni þar sem lögð er áhersla á færni í tungumálinu
  • nýta tungumálið í almennum samræðum
  • lesa texta sem gera miklar kröfur til lesandans, hvað varðar orðaforða, uppbyggingu og myndmál
  • skilja almennt talað mál með mismunandi framburði
  • skilja sérhæfða jafnt sem almenna texta um hinar ýmsu hliðar bresks og bandarísks mannlífs
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um fræðilegt efni sem tengist breskri og bandarískri menningu
  • leggja gagnrýnið mat á texta
  • hagnýta sér fræðitexta, myndefni og umræður um efni sem tengist Bretlandi og Bandaríkjunum
  • beita málinu og taka þátt í umræðum um ýmis mál
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð og bregðast við fyrirspurnum
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð
  • vinna úr heimildum og skrá þær viðurkenndan hátt
  • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af lesanda
  • skrifa texta með röksemdafærslu
  • tjá tilfinningar og nota hugarflugið í rituðu máli
  Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Verkefni, smápróf, ritun, ástundun og lokapróf