Það kom upp villa senda inn  Áfangi

  Áfangi Nánari upplýsingar


  Búið til: 1433433155.78

  Yndislestur
  ENSK3YN05
  91
  enska
  yndislestur
  Samþykkt af skóla
  3
  5
  SB
  Í áfanganum lesa nemendur valin bókmenntaverk og vinna að ýmsum kynningar-, greiningar- og ritunarverkefnum þeim tengdum, svo sem ritun gagnrýninna bókmenntaritgerða og skapandi textagerð á ensku.
  ENSK3AO05
  Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
  • menningu og sögulegu samhengi valinna bókmenntaverka
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í námi og starfi
  • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
  Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
  • tjá sig af öryggi um margvísleg málefni tengd bókmenntum og menningu
  • lesa texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða, uppbyggingu eða myndmál
  • leggja gagnrýnið mat á texta
  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • beita málinu af lipurð og kunnáttu til þess að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, söguleg, félagsleg og menningaleg efni
  • leggja gagnrýnið mat á texta
  • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinagerð, draga fram aðalatriði, rökstyðja mál sitt og bregðast við fyrirspurnum
  • tjá tilfinningar, nota hugarflug, beita stílbrögðum og líkingamáli á skapandi hátt
  • skrifa texta með röksemdafærslu
  Notað verður fjölbreytt námsmat. Dæmi um námsmatsþætti gætu verið: Verkefni, smápróf, ritun, ástundun og lokapróf